‘Apariţia acestor instrumente (obligaţiunile ipotecare, n.r.) pe piaţa de capital este necesară pentru că investitorii instituţionali trebuie să-şi diversifice portofoliul. Piaţa românească este avidă după astfel de instrumente de finanţare. Cred că România ar putea să devină noul Luxemburg cel puţin pentru aceste instrumente financiare. Dacă aceste instrumente vor fi emise în România şi vor ajunge la tranzacţionare pe Bursa de Valori va însemna un pas mare. Sperăm ca, în maxim un an, să avem prima emisiune de obligaţiuni ipotecare în România, dacă nu mai devreme, în contextul schimbării legislaţiei din 2006, care este depăşită la momentul actual. Toate societăţile, care doresc să emită obligaţiuni să o facă cu foarte mare încredere, iar piaţa de capital este mai mult decât doritoare să primească aceste instrumente’, a afirmat Toia.

Acesta a adăugat că ‘CNVM s-a implicat în modificarea legislaţiei’, iar obiectivul este dezvoltarea pieţei de capital.

‘Aceste obligaţiuni vor fi foarte dorite de către investitori în situaţia în care acum ele nu există deloc. Puţinele obligaţiuni existente nu se finanţează de pe piaţa din România, deşi avem un exemplu de succes, obligaţiunile corporative. Din septembrie, anul acesta, orice aprobare a unui prospect care vizează obligaţiuni, este scutită de taxe’, a precizat Radu Toia.

În prezent, în România, funcţionează Legea 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare ce are drept scop stabilirea condiţiilor şi a cadrului general pentru emisiunea de obligaţiuni ipotecare, precum şi reglementarea drepturilor şi obligaţiilor conferite de acestea deţinătorilor lor.

Potrivit documentului, fiecare credit ipotecar din portofoliu trebuie să fi fost acordat în conformitate cu normele legale în vigoare la acea dată, cu scopul efectuării de investiţii imobiliare pe teritoriul României sau pe teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ori ale Spaţiului Economic European.

Media ponderată a scadenţei creditelor ipotecare din portofoliul afectat emisiunii este nevoie să fie mai mare decât scadenţa obligaţiunilor ipotecare ce urmează a fi emise pe baza acestora, în timp ce media ponderată a scadenţelor să se calculeze ca medie ponderată a duratei rămase a creditelor din portofoliul afectat, ponderată cu valoarea nominală a creditului la momentul lansării emisiunii.

Totodată, valoarea actualizată a creanţelor afectate garantării unei emisiuni de obligaţiuni ipotecare trebuie să fie cel puţin egală cu valoarea actualizată a obligaţiilor de plată ale emitentului faţă de deţinătorii de obligaţiuni ipotecare din emisiunea garantată cu portofoliul respectiv. În plus, valoarea totală a creditelor ipotecare garantate cu ipoteci asupra terenurilor fără construcţii şi a celor garantate cu ipoteci asupra imobilelor aflate în construcţie trebuie să nu depăşească 20% din valoarea portofoliului.

Trustul de presă Finmedia împreună cu Asociaţia Română a Băncilor şi Alpha Bank România, cu sprijinul Băncii Naţionale a României, organizează, joi, o dezbatere referitoare la obligaţiunile ipotecare. La eveniment participă experţi din toate zonele de decizie.
SURSA: Agerpres