„ANCOM propune compensarea costului net pentru furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal poştal în anul 2018 cu suma de 6.285.244 lei, în urma cererii de compensare transmise de Compania Naţională Poşta Română (CNPR).

Propunerea ANCOM are la bază o analiză complexă prin care autoritatea a constatat că, în anul 2018, costul net aferent furnizării serviciilor din sfera serviciului universal constituie o sarcină injustă pentru furnizorul desemnat de serviciu universal poştal – CNPR şi poate fi compensat”, transmite Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

Ce a determinat decizia luată de ANCOM

Propunerea ANCOM vine în contextul restrângerii și excluderii serviciilor care au ca obiect trimiteri poştale în număr mare, inclusiv serviciilor de distribuire a taloanelor de plată a drepturilor de protecţie socială.

„Datele şi ipotezele utilizate de CNPR în procesul de întocmire a cererii de compensare a costului net, metodologia şi calculul efectiv al costului net, precum şi informaţiile suplimentare puse la dispoziţie de CNPR au fost analizate în detaliu de ANCOM, iar acolo unde a fost necesar autoritatea a efectuat ajustări asupra datelor şi calculului efectiv al valorii costului net.

În urma analizei, ANCOM a constatat că sunt îndeplinite cumulativ condiţiile necesare stabilirii caracterului de sarcină injustă a costului net aferent furnizării serviciului universal în anul 2018. Astfel, obligaţiile rezultând din calitatea de furnizor de serviciu universal au constituit o sarcină injustă pentru CNPR în anul 2018”, transmite ANCOM.

Trebuie menționat că valoarea costului net înregistrat de Poşta Română în anul 2018 ca urmare a obligaţiilor ce decurg din calitatea de furnizor de serviciu universal este de 16.278.484 lei, conform calculelor realizate de ANCOM. Suma maximă ce poate fi compensată este de 6.285.244 lei.

De asemenea, mecanismul de compensare a costului net se va stabili ulterior, prin hotărâre a Guvernului. Va fi utilizată una din următoarele surse de finanţare: fonduri de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat; partajarea costului net între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori, cu respectarea cadrului legal naţional şi european din domeniul ajutorului de stat.