Noile reglementări vizează simplificarea procedurilor pentru înfiinţarea şi conducerea afacerilor, cu atenţie specială acordată sectorului IMM, a explicat Dranga. 

Pachetul detaliază drepturile şi obligaţiile întreprinderilor şi reglementează, de asemenea, relaţiile cu administraţia publică. Se aplică principiul 'Orice nu este interzis este permis', iar noile reguli includ o prezumţie a onestităţii antreprenoriale şi un principiu de interpretare prietenoasă a reglementărilor prin care orice îndoială va fi rezolvată în favoarea antreprenorului. 

Obiectivul general este de a reduce segmentul de afaceri neînregistrate, care evită astfel impozitarea, şi prin care se efectuează plăţi în numerar nedeclarate. 

În 2016, schimburile comerciale bilateral dintre România şi Polonia au crescut cu 13,5%, însumând 5,1 miliarde euro, din care 1,6 miliarde euro exporturi româneşti (+13,1% comparativ cu anul 2015) şi 3,5 miliarde euro importuri din Polonia (+13,7%). Balanţa comercială a rămas deficitară (-1,8 miliarde euro), raportul exporturi/importuri fiind de 1/2.

La 31 iulie 2017, valoarea schimburilor comerciale bilaterale a fost de 2.391,5 milioane euro (creştere cu 20,1% faţă de aceeaşi perioadă din 2016), din care exportul 1.136,2 milioane de euro (mai mult cu 20,1%) şi importul 2.255,3 milioane de euro (creştere 20,0%). Soldul balanţei comerciale a fost de minus 1.119,1 milioane de euro, defavorabil părţii române şi în creştere faţă de iulie 2016 cu 20%. 

Cele mai importante grupe de produse ale exportului românesc în Polonia au fost: maşini, aparate, echipamente electrice, circa 24,7%; vehicule, aeronave şi echipamente de transport, un procent de 20%; metale comune şi articole metalice – 13,5%; mase plastice şi articole, cauciuc – 9,4%; confecţii textile, în jur de 5%. 

De asemenea, cele mai importante grupe de produse ale importului românesc din Polonia au fost: maşini, aparate, echipamente electrice – 17,9%; metale comune şi articole metalice – 10%; produse alimentare, băuturi şi tutun, în jur de 9,9%; vehicule, aeronave şi echipamente de transport – 8,7% şi confecţii 8%. 

AGERPRES