Polițele RCA emise de City Insurance au expirat după 90 de zile calendaristice de la falimentarea companiei respective. Astfel că, toate polițele sale au expirat, iar șoferii români sunt nevoiți să încheie o nouă asigurare la celelalte companii din România.

În prezent, victimele accidentele auto provocate de şoferii cu poliţe RCA City Insurance nu vor putea fi despăgubiți. Însă dacă doresc urgent să își recupereze paguba, Ei trebuie să apeleze la instanța judecătorească sau la Biroul Asigurătorilor de Autovehicule (doar dacă au fost răniţi în accidentul auto).

„Se pot adresa biroului asiguratorilor de autovehicule din Romania pentru a fi despăgubiți din Fondurile de Protecție ale Victimelor Străzii, și asta în situația în care accidentul a implicat, din nefericire, vătămări corporale sau chiar decese”, a explicat spune directorul general al ASF, Dan Apostol, potrivit Antena 3.

Amintim faptul că, recent, Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) a luat act de hotărârea instanței, prin care decizia de deschidere a procedurii de faliment, în cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, a rămas definitivă, de pe 20 aprilie 2022.

Falimentul City Insurance a rămas definitiv

Prin urmare, a început să curgă termenul limită până la care creditorii de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA pot depune cereri de plată, la Fondul de Garantare a Asiguraților.

Conform Art. 14 din Legea nr. 213/2015 actualizată, orice persoană care pretinde un drept de creanță de asigurări împotriva asigurătorului în faliment poate formula o cerere motivată în acest sens, adresată Fondului de Garantare a Asiguraților, dar nu mai târziu de 90 de zile calculate fie de la data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii falimentului sau de la data naşterii dreptului de creanţă, atunci când acesta s-a născut ulterior, sub sancțiunea decăderii din drepturi.

Termenul limită de depunere a cererilor de plată este 20 iulie 2022

Termenul limită de depunere a Cererilor de plată la Fondul de Garantare a Asiguraților este 20 iulie 2022. Dacă dreptul de creanță s-a născut însă ulterior datei de 20 iulie 2022, termenul de 90 de zile curge de la data la care s-a născut dreptul, conform art. 14 alin. (1) din Legea nr. 213/2015.

Plățile se pot efectua doar de către petenții care au depus cereri

Reamintim potenţialilor creditori de asigurări ai Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA că, potrivit legii, FGA este în drept să efectueze plăţi din disponibilitățile sale către creditorii de asigurări doar către petenții care au depus cereri de plată și care au dosarele complete.

Plata despăgubirilor se va face în limita a 500.000 lei pentru fiecare creanță de asigurare datorată în temeiul unui contract de asigurare încheiat cu asigurătorul aflat în faliment, potrivit plafonului de garantare reglementat de Legea nr. 213/2015 actualizată.

Totodată, reiterăm faptul că, FGA înregistrează și soluționează cererile de plată, în ordinea primirii. Creditorii de asigurare pot verifica stadiul soluționării cererilor de plată înregistrate, online, pe site-ul FGA.

FGA va continua să instrumenteze cererile de deschidere dosare daună primite pentru evenimente produse înainte de 11 mai 2022-inclusiv. Recomandăm creditorilor de asigurări ale căror dosare de daună nu au fost încă deschise sau finalizate prin depunerea unei cereri de plată, să depună Anexa 10-cerere de plată, până la împlinirea termenului limită de depunere, 20 iulie 2022 sau maxim 90 de zile de la data nașterii dreptului de creanță, dacă acesta s-a născut ulterior datei rămânerii definitive a falimentului, respectiv 20 aprilie 2022. Ulterior deschiderii dosarului de daună sau efectuării reparației, creditorii de asigurări au posibilitatea de a completa documentația depusă deja la FGA.