„În Programul de Guvernare 2017 – 2020, aprobat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 53/2017 pentru acordarea încrederii Guvernului, se prevede introducerea unui mecanism îmbunătăţit de colectare a TVA (split payment) de la 1 septembrie 2017. Prin acest mecanism se urmăreşte creşterea nivelului de conformare a persoanelor impozabile, prin asigurarea resurselor financiare ale acestora pentru plata TVA datorate bugetului de stat, având în vedere că taxa încasată de la clienţi nu mai poate fi direcţionată pentru alte plăţi, ci doar pentru taxa datorată furnizorilor sau bugetului de stat”, se arată în nota de fundamentare a proiectului. 

Potrivit acestuia, astfel se vor reduce şi situaţiile în care se calculează şi se plătesc accesorii la bugetul de stat ca urmare a neplăţii taxei pe valoarea adăugată datorate de către persoanele impozabile, întrucât prin acest mecanism se asigură disponibilităţile financiare pentru plata taxei la bugetul de stat şi se economisesc astfel sumele pe care operatorii economici le-ar plăti ca eventuale accesorii. 

„Prin aplicarea mecanismului plăţilor defalcate de TVA vor fi stopate fraudele pe care astăzi unii agenţi economici le realizează prin utilizarea taxei pe valoare adăugată în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, având în vedere că taxa pe valoare adăugată nu reprezintă un venit al persoanei impozabile şi ar trebui să aibă doar destinaţia de a acoperi TVA datorată furnizorilor/prestatorilor şi taxa pe valoarea adăugată de plată către bugetul de stat”, informează MFP. 

Conform sursei citate, contribuabilii corecţi care şi în prezent îşi achită sumele datorate cu titlu către bugetul de stat vor fi avantajaţi prin eliminarea sau reducerea semnificativă a concurenţei neloiale din partea acelor contribuabili care nu îşi plătesc datoriile către stat şi utilizează resursele financiare din taxa pe valoarea adăugată pentru alte scopuri. 

„De asemenea, sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunilor efectuate de persoanele aflate în procesul de insolvenţă vor fi recuperate, având în vedere că taxa pe valoarea adăugată se securizează în contul de TVA al acestor persoane aflate în insolvenţă. Mecanismul privind plata defalcată a taxei pe valoarea adăugată presupune în principal deschiderea unui cont de către persoanele impozabile, inclusiv instituţiile publice, înregistrate în scopuri de TVA, plata de către beneficiari – instituţii publice, persoane impozabile, cu excepţia persoanelor fizice neînregistrate şi care nu au obligaţia de a se înregistra în scopuri de TVA, a taxei pe valoarea adăugată aferente operaţiunilor taxabile în contul distinct de TVA al furnizorului/prestatorului”, se arată document. 

De asemenea, mecanismul mai presupune virarea/depunerea taxei pe valoarea adăugată aferente încasărilor în numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar de către furnizor/prestator în contul său de TVA în termen de 3 zile de la încasare, utilizarea sumelor din acest cont distinct de TVA pentru achitarea de către furnizor/prestator a taxei aferente achiziţiilor sale furnizorilor/prestatorilor săi, precum şi a taxei datorate bugetului de stat, posibilitatea transferului de sume din conturile de taxa pe valoarea adăugată în alt cont de către titular doar cu aprobarea ANAF şi interzicerea retragerii în numerar a unor sume din contul de taxa pe valoarea adăugată. 

Prin proiectul de act normativ au mai fost reglementate includerea în categoria persoanelor care au obligaţia deschiderii de conturi de TVA şi a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA aflate sub incidenţa legislaţiei privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, stabilirea modului de determinare a taxei pe valoarea adăugată care trebuie virată în contul de taxa pe valoarea adăugată al furnizorului/prestatorului în cazul plăţilor parţiale, stabilirea regulilor de decontare a TVA în cadrul grupurilor fiscale unice care depun decont centralizat de taxa pe valoarea adăugată, regulile de deschidere şi funcţionare a conturilor de TVA, respectiv de debitare şi de creditare a acestora. 

De asemenea, mai este reglementată limitarea executării silite a conturilor de TVA doar la sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată datorate bugetului de stat sau altor creditori, stabilirea de contravenţii şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor actului normativ şi stabilirea unei perioade de tranziţie la mecanismul de plată defalcată a TVA în luna septembrie, prin instituirea posibilităţii de aplicare opţională a acestuia, fără aplicarea de sancţiuni în această perioadă. 

Conform documentului, ANAF şi-a asumat public creşterea ratei de conformare voluntară la plată pentru TVA la 85% în anul 2018, urmând ca acest indicator să fie ridicat la 90% până la finele anului 2020. 

AGERPRES