Incepând cu 1 ianuarie 2008 toţi contribuabilii vor efectua plata  impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, într-un cont unic. Aceştia vor utiliza un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, pentru obligaţiile datorate bugetului de stat şi un ordin de plată pentru Trezoreria Statului, pentru celelalte obligaţii de plată, in conformitate cu prevederile art. 114  alin. 2¹ din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1294 din 10 septembrie 2007 privind impozitele, contribuţiile şi alte sume reprezentând creanţe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 658 din 26 septembrie 2007, au fost reglementate următoarele:

        – obligaţiile fiscale datorate la bugetul de stat care se plătesc în contul unic 20.47.01.01 „Venituri ale bugetului de stat – sume încasate pentru bugetul de stat în contul unic în curs de distribuire” sunt cele prevăzute în Nomenclatorul – Anexa 1 la ordin;

        – obligaţiile fiscale datorate bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale, care se plătesc în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale şi fondurilor speciale în curs de distribuire” sunt cele prevăzute în Nomenclatorul – Anexa 2 la ordinul mai sus menţionat.

Potrivit prevederilor art. 114 alin. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, plata obligaţiilor fiscale, altele decât cele prevăzute la alin. 2¹, respectiv cele prevăzute prin ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală mai sus menţionat, se efectuează de către debitori, distinct, pe fiecare impozit, contribuţie şi alte sume datorate bugetului general consolidat.

Mai multe informatii puteti afla aici

Data: 10 ianuarie 2008

Sursa: ANAF