Pe parcursul documentului, autorii recunosc lipsa de performanță a ANAF și preconizează că noua legislație în materie de TVA va aduce mai mulți bani la bugetul de stat. “România, deși a implementat mai multe măsuri de combatere a fraudei fiscale în domeniul TVA, printre care taxarea inversă, anularea codului de înregistrare în scopuri de TVA ce are drept consecință refuzul deducerii taxei atât la persoana al cărei cod a fost anulat, cât și la beneficiar, etc., se confruntă în continuare cu cel mai ridicat nivel de GAP de TVA la nivel comunitar”, se arată în document. Trebuie precizat că, și în aceste condiții, TVA reprezintă în România cea mai importantă sursă de venit a bugetului general consolidat (24,4% în 2015 și 23,1% în 2016).

O ordonanță care aduce riscuri mari

Tot pe site-ul Ministerului de Finanțe a fost publicat și textul Ordonanței de Guvern cu privire la plata defalcată a TVA.  Aici, pe lângă măsurile care erau așteptate, au apărut anumite anumite articole neașteptate. “Banii contribuabililor onești blocați în contul de TVA vor putea putea fi folositi de acesta doar cu aprobarea prealabila a ANAF (nu știm în ce constă procedura de aprobare, probabil control documentar). În proiectul de OG însă nu există termen în care ANAF să dea aprobarea și nici sancțiune. Pe vorbe, la consultari s-a spus ca vor fi 3 zile, dar în text nu apare”, atrage atenția, într-o postare pe Facebook, avocatul de business Gabriel Biriș. De asemenea, o altă problemă apare la articolul 19, care prevede sancțiunile în caz de contravenție. “Sancțiunea pentru plata greșită a TVA este de 50% (!!!) din sumă. Vă rog sa observați că sancțiunea se aplică și atunci când atât plătitorul cât și beneficiarul declară și își plătesc TVA corect. Doar pentru plata în cont greșit sancțiunea aplicată e 50%”, a mai scris Gabriel Biriș.

Contul de TVA va fi obligatoriu din octombrie. Până atunci, companiile plătitoare de TVA trebuie să își deschidă noi conturi. Din cauza acesei noi măsuri, cele mai multe companii vor trebui să își modifice sistemele informatice, lucru care, din cauza termenului scurt, se poate dovedi extrem de costisitor.

Cu toate acestea, în nota de fundamentare, Guvernul susține că efectele asupra mediului de afaceri vor fi pozitive. “Impactul mecanismului asupra mediului de afaceri este favorabil, având în vedere că elimină avantajele operatorilor cu comportament fiscal incorect care utilizau sumele încasate de la clienți reprezentând TVA în alte scopuri decât plata TVA datorate furnizorilor/prestatorilor sau bugetului de stat ”, se arată în nota de fundamentare. Tot aici se precizează că măsura nu are niciun impact social și niciun impact asupra intreprinderilor mici și mijlocii.

 

“Propunerea legislativă de introducere a sistemului privind plata defalcată a TVA va genera dificultăți de cash-flow majore pentru contribuabilii onești și blocaje operaționale semnificative pentru toate părțile implicate – trezorerie, instituții de credit și ANAF – și a solicitat consultarea prealabilă a Comisiei Europene și efectuarea unui studiu de impact profund cu privire la costurile și beneficiile aferente tuturor părților implicate. CDR susține fără echivoc lupta împotriva evaziunii fiscale, dar în masură proporțională și fără a genera povară administrativă suplimentară”, susține, într-un comunicat, Coaliția pentru Dezvoltarea României (CDR), cea mai importantă asociație din businessul românesc. Aceasta reunește 45 de organizații și membri asociați, cele mai importante fiind Asociația Oamenilor de Afaceri din România (AOAR), Camera de Comerț Americană în România, (AmCham), Camera de Comerț Franceză în România (CCIFER), Camera de Comerț și Industrie Româno-Germană (AHK), Consiliul Investitorilor Străini (FIC) sau Romanian Business Leaders (RBL).