Potrivit programului, obiectivul general este un sistem de sănătate care sprijină şi oferă posibilitatea cetăţenilor să atingă o stare cât mai  bună de sănătate şi care contribuie la creşterea calităţii vieţii acestora.
Pentru aceasta, în cursul anului 2013 va fi elaborată o strategie de dezvoltare şi modernizare a sistemului de sănătate românesc pe termen scurt, mediu și lung și vor fi promovat si  implementat conceptul "sanatatea in toate politicile publice".

Pentru un mai bun management al sistemului sanitar, va începe reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate prin modificarea și revizuirea
legislaţiei.

Totodată, vor fi diversificate competenţele, atribuţiile și responsabilităţile medicilor de familie, vizând creșterea rolului asistenţei medicale primare în îmbunătăţirea continuă a perfomanţei sistemului de sănătate.
Pentru că sănătatea este un domeniu care nu a atras aproape deloc fonduri europene, anul acesta se dorește asigurarea de resurse financiare suplimentare din fonduri europene şi prin PPP, mai ales aferente cadrului financiar multianual 2014 – 2020.
Pachetul de bază de servicii medicale
Cel mai important, va fi separată finanţarea serviciilor de sănătate în:
 pachet de servicii de sănătate de bază, pentru toţi cetăţenii – asiguraţi şi neasiguraţi –  pachet care va cuprinde domeniile: urgenţă, prevenţie, programe naţionale de sănătate și pachet de servicii medicale suplimentare pentru cetăţenii asiguraţi în regim privat,  asigurări deductibile într-o limită stabilită de Guvern.
Reținerea medicilor în țară
Pentru anii următori se dorește pregătirea şi atragerea de personal medical prin: revizuirea sistemului de salarizare în direcţia flexibilizării şi stimulării performanţei si competitivităţii prin excluderea profesiei medicale și de asistent medical, inclusiv moașe  din categoria personalului bugetar.
Totodată, se va urmări asigurarea formarii unui numar adecvat de categorii de personal cu preponderenta pentru specialităţile deficitare și reformarea rezidenţiatului în ceea ce privește admiterea, pregătirea și obţinerea
calificărilor de specialist și susținerea rezidențiatului pe post susţinut prin facilităţi din partea comunităţilor locale, precum și subvenţionarea chiriilor pentru medicii rezidenţi și tinerilor specialiști de la comunităţile locale.

Urgența și medicamentele, priorități
În următorii ani se va reactualiza documentaţia şi se va demararea construcţia a celor 8 spitale regionale de urgenţă, spitale de cel mai complex şi înal nivel calitativ. De asemenea, se va finaliza extinderea infrastructurii SMURD la nivel naţional și se va menține capacitatea de intervenţie prin dotarea serviciilor de ambulanţă şi SMURD utilizând programe multianuale de dotare;

Pentru a evita viitoare crize de medicamente precum cea de medicamente oncoloice dn primăvara acestui an, Guvernul dorește dezvoltarea Unifarm, companie de import şi distribuţie pentru asigurarea continuităţii aprovizionării şi desfacerii de medicamente pentru populaţie.
O prioritate este și repornirea şi dezvoltarea activităţii Institutului  Cantacuzino pentru asigurarea  independenţei în domeniul vaccinurilor şi promovarea unor produse la export, institutul  având rol strategic naţional şi regional.