Preşedintele Comisiei pentru buget-finanţe, senatorul Eugen Teodorovici, a arătat că, potrivit angajamentelor asumate prin semnarea "Tratatului privind stabilitatea, coordonarea şi guvernanţă în cadrul Uniunii Europene", politica bugetară trebuie să respecte două restricţii permanente privind deficitul bugetar, respectiv 3% din PIB pentru deficitul calculat potrivit metodologiei Sistemului European de Conturi (ESA) şi 1% din PIB pentru deficitul structural. 

"Astfel, deficitul bugetar cash pe anul 2018 este estimat la 2,97% din PIB, deficitul ESA la 2,96% din PIB, iar deficitul structural la 3,17% din PIB, intrând pe o traiectorie de ajustare din anul 2019. Pentru anul 2018 plafonul propus pentru soldul bugetului general consolidat este de 2,97% din PIB, iar plafonul pentru cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat este de 8,9% din PIB. Pentru anul 2019, soldul bugetar va fi de minus 2,58% din PIB, iar cheltuielile de personal, în scădere, la 8,6% din PIB", a precizat senatorul. 

De asemenea, din proiectul iniţiat de Guvern reiese că plafonul privind datoria publică, potrivit metodologiei Uniunii Europene pentru sfârşitul anului 2018, este de 40% din PIB. 

"În anul 2018 plafoanele privind finanţările rambursabile, care pot fi contractate de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum şi cele privind tragerile din finanţările rambursabile contractate, sau care urmează a fi contractate de către unităţile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale sunt în sumă de 1.200 milioane lei fiecare. Valoarea aferentă finanţărilor rambursabile, care poate fi autorizată pentru o unitate/ subdiviziune administrativ-teritorială, este de maximum 100 milioane lei anual", prevede proiectul. 

AGERPRES