Totodată, veniturile trebuie să fie mai mari, de la 2,29 miliarde de lei (535 milioane de euro), la 2,38 miliarde de lei (circa 557 milioane de euro), în timp ce cheltuielile să se reducă de la 3,04 miliarde de lei (711 milioane de euro), la 2,73 miliarde de lei (aproximativ 639 milioane de euro).
Potrivit aceluiași buget rectificat, plăţile restante vor fi de 4,46 miliarde de lei (1,04 miliarde de euro), mai puțin față de 4,59 miliarde de lei (1,07 miliarde de euro), suma prevăzută în bugetul companiei aprobat la începutul anului. De asemenea, valoarea creanţelor rămâne la aceeaşi valoare de 1,14 miliarde de lei (circa 267 milioane de euro). Anul trecut, CFR SA avea datorii de 5,36 miliarde de lei (1,25 miliarde de euro).
Proiectul de act normativ privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2011 al CFR SA a fost supus recent aprobării Guvernului.
Potrivit notei de fundamentare a proiectului de act normativ, bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2011 a fost rectificat ca urmare a încadrării în sumele alocate de la bugetul de stat sub formă de dobânzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite, programe cu finanţare rambursabilă, programe ISPA, cheltuieli neeligibile ISPA, proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, programe din FC, alte facilităţi şi instrumente postaderare, cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă Fondul Naţional de Dezvoltare.