Astfel, MDRT achiziţionează servicii de realizare a două loturi de broşuri de promovare turistică a României care să susţină  implementarea strategiei de brand România – exploraţi grădina Carpaţilor. Oficialii ministerului au postat anunţul de licitaţie pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice.
Primul lot cuprinde un tiraj total de 300.000 exemplare cu 48 de pagini, în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, poloneză şi rusă, ce vor prezenta cele mai competitive 6 produse turistice ale României: circuite culturale, natura neatinsă, turism rural, turism activ şi de aventură, turism balnear şi de întreţinere şi city breaks. Alături de aceşti vectori de comunicare, prin care România se poziţionează pe piaţa turistică internaţională, va fi prezentat şi produsul turistic ”litoral”.
Valoarea estimată a contractului este de 3.870.000 lei fără TVA (echivalent a 900.000 euro, fără TVA).
Al doilea lot reprezintă tipărirea broşurilor referitoare la turismul în natură, city breaks şi circuite culturale în limbile engleză, franceză şi germană în 150.000 de exemplare. Valoarea estimată a contractului este de 516.000 lei fără TVA (echivalent a 120.000 euro, fără TVA).