Costul total, de partea României, al procesului privind Delimitarea maritimă în Marea Neagră (România c. Ucraina), desfăşurat la Curtea Internaţională de Justiţie de la Haga în perioada 2004-2009 este de 628.500 euro. Această sumă este mai mică decât jumătate din suma prognozată iniţial, în 2004, reducerea fiind explicată prin faptul că cea mai mare parte din activitatea de elaborare a pledoariilor a fost efectuată de componenta română a echipei.

Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe, cheltuielile României se referă la onorariile experţilor în domeniul dreptului internaţional care au acordat asistenţă părţii române şi ale celor în domeniul hidrografic, topografic şi cartografic.

De asemenea, sunt cuantificate cheltuieli legate de editarea actelor de procedură care au fost depuse de către partea română (Memoriu şi respectiv Replică) – inclusiv a volumelor de anexe, cheltuielile pentru logistica necesară în vederea susţinerii audierilor în faţa CIJ şi cele de expertiză legate de pregătirea materialului probatoriu utilizat în susţinerea argumentaţii părţii române. „Remuneraţia componentei române a echipei care a gestionat procesul de la CIJ nu a fost diferită faţă de salarizarea obişnuită a angajaţilor Ministerului Afacerilor Externe”, se arată în comunicat.