Bilanţul ultimilor trei an relevă că numărul firmelor nou înfiinţate l-a depăşit cu 30.829 pe cel al firmelor radiate, iar în anul 2011 au fost înfiinţate de două ori mai multe firme decât cele radiate. "Acesta este un indicator al evoluţiei economice pozitive, într-un an cu creştere economică de 2,5 la sută", subliniază analiza.

În 2011, au ieşit de pe piaţă 68.589 firme, aproximativ de trei ori mai puţine decât în 2010, fapt ce se datorează atât relansării economiei româneşti, creşterii apetenţei pentru asumarea riscului antreprenorial, cât şi măsurilor adoptate de Guvern pentru crearea de noi firme şi stimularea accesului la finanţare, prin Programul pentru tinerii întreprinzători, Programul Start şi Programul Mihail Kogălniceanu.

La reducerea falimentelor au mai contribuit eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale pentru o perioadă maximă de 5 ani, încurajarea plăţii voluntare a obligaţiilor fiscale restante prin anularea penalităţilor de întârziere aferente acestora cu condiţia plăţii voluntare sau a compensării principalului şi dobânzilor până la 31 decembrie 2011, reducerea cu 50% a penalităţilor în cazul plăţii voluntare sau a compensării principalului şi dobânzii aferente până la 30 iunie 2012, stingerea datoriilor statului şi contribuabilului când ambii au datorii unul faţă de celălalt.
Au mai contribuit, de asemenea, factori precum modificarea ordinii de stingere a obligaţiilor fiscale, menţionarea în certificatul de atestare fiscală atât a datoriilor contribuabilului către stat, cât şi a datoriilor statului către contribuabil, pentru a da posibilitatea participării acestuia la licitaţiile de achiziţii publice, colectarea TVA la întocmirea şi acceptarea situaţiilor de lucrări, pentru serviciile care determină decontări sau plăţi succesive şi eliminarea obligaţiei de a colecta TVA la expirarea unei perioade de un an de la data începerii lucrărilor sau de la ultima decontare.

La aceste măsuri s-au adăugat diminuarea nivelului dobânzii datorate pentru creanţele fiscale la bugetul de stat neachitate la termen la 0,04% pentru fiecare zi de întârziere (14,6% pe an), de la 0,05% (18,25% pe an).

În România activează doar 24 de firme la mia de locuitori, în condiţiile în care media europeană este de 42 de firme. Modernizarea economiei reclamă mai mult apetit pentru libera iniţiativă şi asumarea riscului pentru deschiderea unei afaceri, un cadru administrativ şi procedural prietenos, diminuarea în continuare a poverilor pentru mediul de afaceri şi a evaziunii fiscale, arată analiza citată. Pe scurt, noul Cabinet şi-a construit programul de guvernare în jurul obiectivului creării de locuri de muncă prin susţinerea investiţiilor şi prin atragerea de fonduri europene.