România urmează să beneficieze de o contribuţie financiară totală de 305,95 milioane de euro, din care 190,75 milioane de euro prin Mecanismul Financiar SEE 2009–2014 şi de 115,20 milioane de euro prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014.
Memorandumurile stabilesc cadrul general pentru  asistenţa nerambursabilă destinată României aferente Spaţiului Economic European (SEE) pentru proiecte din domenii precum protecţia mediului, energie regenerabilă, conservarea patrimoniului cultural şi consolidarea societăţii civile.
Acesta este al doilea pachet de asistență financiară pus la dispoziția României prin intermediul Granturilor SEE și norvegiene. Între 2009-2011, România a beneficiat de aproximativ 100 milioane de euro, sumă prin care au fost susținute proiecte din domenii precum protecția mediului, sănătate și îngrijirea copilului, eficiență energetică etc.
Cele două mecanisme financiare – Mecanismul Financiar SEE şi Mecanismul Financiar Norvegian – îşi propun să contribuie la reducerea disparităţilor economice şi sociale din SEE şi la consolidarea relaţiilor dintre statele donatoare (Norvegia, Islanda şi Liechtenstein) cu statele beneficiare.