Astfel, sumele scoase de la Trezorerie pentru finanţarea cheltuielilor din proiectele europene ajung la 2,4 miliarde de lei, în trimestrul al doilea, pentru patru programe operaţionale de coeziune: POS Creşterea Competitivităţii Economice, de la Ministerul Economiei, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, de la Ministerul Muncii, POS Mediu, de la Ministerul Mediului, precum şi Programul Operaţional Regional, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

Potrivit hotărârilor de guvern menţionate, banii sunt alocaţi din vărsămintele din privatizări, înregistrate în contul Trezoreriei Statului, în vederea efectuării plăţilor pentru proiectele finanţate în cadrul POS Mediu şi POSDRU, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile, exclusiv prefinanţările, aferente asistenţei financiare nerambursabile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Ministerul Mediului şi Ministerul Muncii trebuie să restituie banii Ministerului Finanţelor Publice până pe 17 decembrie, din sumele restituite de Comisia Europeană.

În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeană nu acoperă integral banii primiţi de cele două ministere, din cauza unor cheltuieli care se constată ulterior a fi neeligibile în relaţia cu Bruxelles-ul, Ministerul Mediului şi Ministerul Muncii trebuie să asigure din bugetele proprii pe anul 2012 reconstituirea vărsămintelor din privatizare, în lei.

Tot marţi, Guvernul a decis să aloce în aceleaşi condiţii, din Trezorerie, alţi 750 de milioane de lei pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului (MDRT), în vederea efectuării plăţilor la proiectele pe fonduri europene din Programul Operaţional Regional (POR) în trimestrul al doilea.

Tot pentru trimestrul al doilea, miercurea trecută, în aceleaşi condiţii, Guvernul a alocat temporar din Trezorerie încă 500 de milioane de lei, pentru Ministerul Economiei, în vederea asigurării finanţării plăţilor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POSCCE).

Totodată, în luna februarie, Guvernul a mai decis să aloce temporar 100 de milioane de lei din Trezorerie Ministerului Mediului, pentru asigurarea finanţării proiectelor din cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu, pe luna martie.

Pe 19 aprilie, ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a subliniat că România trebuie să remedieze până la sfârşitul lunii iunie anumite deficienţe pentru a evita suspendarea plăţilor în cadrul a cinci programe operaţionale finanţate cu fonduri structurale şi de coeziune.

Cele cinci programe operaţionale sunt POS Transport, de la Ministerul Transporturilor, POS Creşterea Competitivităţii Economice, de la Ministerul Economiei, POS Dezvoltarea Resurselor Umane, de la Ministerul Munci, POS Mediu, de la Ministerul Mediului, precum şi Programul Operaţional Regional, de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.

‘Avem termen ca până la sfârşitul lunii iunie să întreprindem anumite acţiuni, astfel încât să evităm suspendarea unor programe operaţionale’, a spus Orban.