Uniunea Europeană are în total 18 milioane de lucrători independenți, dintre care 2 milioane se află în Spania. Acestea sunt cifre pentru 2019, reprezentând 9% din numărul total de lucrători activi din toate țările membre. În Spania, lucrătorii independenți sunt, împreună cu IMM-urile, cei care reprezintă o mare parte a rețelei comerciale. Cu toate acestea, diferența dintre numărul de lucrători independenți și numărul de angajați este mult mai mare decât cea din alte țări.

Dintre toți lucrătorii independenți din Uniunea Europeană, grecii au cei mai mulți profesioniști independenți, 21%. Urmează Italia, cu 15%, și Polonia și România, cu 14%. Dimpotrivă, țările cu cei mai puțini lucrători autonomi sunt Danemarca, Luxemburg, Germania și Suedia, toate având sub 5%.

Sectoare predominante

După cum se poate citi în informațiile publicate de portalul de companii al Agenției EFE, 19% dintre acești profesioniști independenți aparțin sectoarelor agricol și pescuit. În al doilea rând (14%) se află comerțul și repararea vehiculelor.

Dintre toți lucrătorii independenți, cei care nu au angajați în sarcina lor reprezintă 24%. În țara noastră există mai mult de două milioane de profesioniști independenți care nu au personal angajat, comerțul fiind cel care reunește cel mai mare număr de profesioniști, alături de reparația vehiculelor și motocicletelor. Ambele sectoare reunesc aproape jumătate de milion de profesioniști independenți.

Activitățile științifice și tehnice au peste 271.000 de lucrători independenți, un număr apropiat de cel din construcții, cât și din agricultură, silvicultură și pescuit. Dimpotrivă, profesioniștii din domeniul furnizării de energie electrică, gaz sau aer condiționat sunt cei mai puțini, alături de cei din gestionarea deșeurilor și din salubrizare, notează El Pais.