Proiectele selectate au fost depuse în cadrul sesiunii pentru cererea de proiecte aferentă Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri” şi desfăşurată în perioada 1 – 30 iunie 2010. Toate proiectele eligibile, depuse în cadrul acestei sesiuni aferente Măsuri 112, vor primi finanţare nerambursabilă.
Începând cu prima sesiune pentru cererea de proiecte aferente Măsurii 112 , desfăşurată în decembrie 2008 şi până în acest moment, numărul semnificativ de cereri de finanţare depuse demonstrează un grad de utilizare al alocărilor financiare de aproape 50 %. Mai precis, este vorba de un total de 6.572 de cereri de finanţare în valoare eligibilă de peste 136,72 de milioane de Euro.
Beneficiarii fondurilor europene neambursabile care au fost selectaţi spre a primi finanţare, conform Raportului de Selecţie publicat în data de 7 decembrie 2010, vor fi notificaţi în maxim trei zile, prin poştă sau fax, pentru a veni la sediile Centrelor Regionale ale APDRP unde vor semna Contractele de finanţare.
Proiectele selectate în cadrul acestei sesiuni, au ca obiective preponderente înfiinţarea fermelor pomicole şi de creştere a păsărilor. Tot prin in Măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri” se încadrează în Axa I – „Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier” şi are ca obiective generale îmbunătăţirea şi creşterea competitivităţii sectorului agricol prin promovarea instalării tinerilor fermieri şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igiena şi bunăstarea animalelor, siguranţa la locul de muncă şi îmbunătăţirea managementului exploataţiilor agricole prin reînnoirea generaţiei şefilor acestora, fără creşterea populaţiei active ocupate în agricultură.
Obiectivele specifice ale măsurii se referă la creşterea veniturilor exploataţiilor conduse de tinerii fermieri.
Obiectivele operaţionale se referă la creşterea numărului de tineri agricultori care încep pentru prima oară o activitate agricolă ca şefi de exploataţii şi încurajarea tinerilor fermieri de a realiza investiţii.
Pentru a putea primi sprijin în cadrul Măsurii 112, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească anumite condiţii dintre care menţionăm: 
– să se instaleze pentru prima dată în exploataţia agricolă ca şi conducător (şef) al acesteia; 
– să deţină sau să se angajeze să dobândească competenţe şi calificări profesionale în raport cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare;
– să prezinte un Plan de afaceri pentru dezvoltarea activităţilor agricole din cadrul exploataţiei agricole.
– să fie înregistrat şi autorizat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: individual  şi independent, ca persoană fizică autorizată sau ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale. De asemenea poate solicita sprijin nerambursabil în calitate de asociat şi administrator unic al unei Societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.