Jumătate dintre aceste persoane (53) au fost încadrate în muncă pe perioadă determinată şi cealaltă jumătate (49), pe durată nedeterminată, bugetul alocat subvenţiilor de inserţie acordate angajatorilor ridicându-se la 3,64 milioane de lei.

“Monitorizarea pe primele 9 luni ale anului 2017 a Programului naţional pentru tinerii cu risc de marginalizare socială indică încadrarea a 102 tineri, realizându-se un procent de 17,49% faţă de programatul iniţial. Din cei 102 tineri încadraţi, 101 tineri s-au încadrat ca urmare a acordării măsurii de mediere a muncii, iar o persoană s-a încadrat ca urmare a acordării de servicii de consiliere profesională”, spune ANOFM.

Din totalul persoanelor marginalizate angajate, 26 sunt tineri care se află sau provin din sistemul de protecţie a copilului (25,5%), 15 sunt tineri cu dizabilităţi (14,7%), 42 sunt tineri fără familie sau a căror familie nu le poate asigura întreţinerea (41,2%), 17 sunt tineri cu copii în întreţinere (16,7%), iar doi tineri provin din categoria victimelor traficului de persoane (2%).

Dintre cele 102 de persoane, 22,5% au studii gimnaziale, neterminate sau sunt fără studii, 29,4% au studii profesionale, iar 48% au studii medii.

“Prin efortul agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, în primele 9 luni ale anului 2017, au fost identificaţi 77 angajatori de inserţie”, se spune în raport.

La nivel naţional, în primele 9 luni ale anului 2017, cheltuielile efectuate din bugetul asigurărilor pentru şomaj aferente subvenţiilor acordate angajatorilor de inserţie care au încadrat tineri aflaţi în risc de marginalizate socială au fost de 3.646.449 lei.

Această sumă reprezintă cheltuieli aferente contractelor individuale de muncă aferente contractelor de solidaritate încheiate în primele 9 luni ale anului 2017 şi anterior perioadei de raportare, conform prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, modificată şi completată.