Cuantumul pensiilor militare de stat se va actualiza ori de câte ori se majorează solda de grad

Sindicatul Diamantul a anunțat că, în urma negocierilor din 10 mai 2024, miercuri, 15 mai 2024, a fost termenul limită pentru aprobarea majorării soldei de grad și pentru rezerviști.

Se aprobă Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26 din 21 martie 2024 privind stabilirea unor drepturi specifice personalului Ministerului Apărării Naționale (MApN) și a unor cheltuieli determinate de pregătirea și executarea unor misiuni în afara teritoriului național, în scopul realizării și menținerii capacității aferente achiziției sistemelor de aeronave fără echipaj uman la bord Bayraktar TB2 și a altor programe de înzestrare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, și pentru adoptarea unor măsuri privind retenția și atragerea personalului în aceste domenii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 25 martie 2024, cu următoarele modificări:

După articolul XVI se adaugă patru articole noi cu următorul conținut:

Articolul XVII, Cuantumul actualizat al soldei de grad/salariului gradului profesional prevăzut la art. XI se acordă și pentru personalul militar, polițiști și polițiștii de penitenciare, în rezervă și retragere, prin recalcularea drepturilor de pensie începând cu data intrării în vigoare a legii privind promulgarea prezentei ordonanțe de urgență. Ministerele de resort, prin Casele de pensii sectoriale, vor emite norme de aplicare în termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial, prin care vor asigura creșterea cuantumului pensiilor conform prevederilor prezentei ordonanțe.

Se introduce un nou articol

Articolul XVIII, După articolul 60 din Legea nr.223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol cu următorul conținut:

Art. 60^1, Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional.
Se creează cadrul legal pentru menținerea cuantumului pensiei în valoare reală, corelată cu puterea de cumpărare de la data trecerii în rezervă. Se realizează o sistematizare și corelare între dispozițiile legale. Etc. Pagina nr. 1 funcție/salariul de funcție al militarilor, polițiștilor și funcționarilor publici cu statut special.

Articolul XIX

Articolul 9^1 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare se modifică și va avea următorul cuprins:

Cadrele militare trecute în rezervă sau direct în retragere au dreptul la pensie militară de stat, al cărui cuantum se actualizează, din oficiu, potrivit legii. (Sava N.).