“Având în vedere noile informaţii apǎrute în presa româneascǎ referitoare la intenţia Guvernului României de a acorda noi garanţii de stat pentru Oltchim în vederea achiziţionǎrii rafinǎriei Arpechim, PCC SE dorește sǎ îşi exprime poziția potrivit cǎreia aceste garanţii suplimentare constituie ajutor de stat şi, drept urmare, compatibilitatea lor cu cadrul legal al pieței comune europene trebuie analizată corespunzǎtor”, se arată într-un comunicat al companiei.

Reprezentanţii principalului acţionar minoritar al Oltchim consideră, totodată, că  acţiunile întreprinse în prezent de cǎtre autoritǎţile române contravin intereselor Oltchim SA, întrucât au ca efect blocarea procesului de restructurare de care depind şansele de supravieţuire şi dezvoltare a companiei.

“Costurile mari de rafinare, distanţa considerabilǎ faţǎ de sursele de aprovizionare, instalaţiile vechi şi în paraginǎ, ca și cererea scăzută pentru produsele rafinǎriei au fost principalele considerente pentru care OMV Petrom a decis să închidă rafinǎria Arpechim”, se menţionează în sursa citată. 

 În urmă cu o zi, Fondul de investiţii britanic Carlson Ventures, care controlează 14,0250% din capitalul social al Oltchim, a anunţat că ia în considerare posibilitatea retragerii investiţiei sale în Oltchim şi vânzarea acţiunilor pe care le deţine la combinatul chimic.

Astfel, compania este îngrijorată de înrǎutǎţirea continuǎ a situaţiei financiare a Oltchim, caracterizată prin acumularea de datorii şi pierderi financiare. De asemenea, Carlson Ventures consideră că acţiunile întreprinse de statul român în ultimele luni indicǎ faptul că procesul de privatizare a Oltchim va fi întârziat considerabil sau chiar anulat.

Oficialii companiei consider că implementarea unui “management privat" la Oltchim va întârzia cu multe luni procesul de privatizare programat, întârzierea fiind rezultatul procedurilor îndelungate de licitaţie şi selecţie a ofertelor potrivite, şi ulterior al procedurilor îndelungate de implementare a potenţialelor schimbǎri în managementul companiei Oltchim.