Confederaţiile patronale CONPIROM şi UGIR 1903 solicită autorităţilor statului încurajarea consumului de masă lemnoasă în producerea energiei termice şi în domeniul imobiliar, pentru relansarea industriei de profil.

Vasile Turcu, preşedinte al CONPIROM, şi Cezar Corâci, preşedinte al UGIR 1903, apreciază că, în contextul economic dificil din această perioadă, statul ar trebui să ajute industria prelucrării lemnului prin două măsuri:

– utilizarea resurselor de biomasă forestieră pentru producerea energiei termice şi electrice în centrale zonale sau în instalaţii individuale, înlocuind astfel o parte din combustibilii fosili, care costă şi poluează mai mult decât lemnul;

– majorarea cantităţilor de lemn şi produse din lemn utilizate în construcţii şi pentru reabilitarea termică a clădirilor, inclusiv realizarea de case exclusiv din lemn.

În plus, ei mai apreciază că este necesară crearea unui regulament unic la nivel naţional pentru vânzarea lemnului, stabilirea unui mercurial şi stimularea industriei prin facilităţi fiscale. Cei doi apreciază că această industrie este o soluţie pentru crearea de locuri de muncă în zonele rurale izolate, care au de regulă şomaj ridicat.