Conform memorandului de finantare pentru programul Phare – Coeziune Economica si Sociala, proiectul „Parc Industrial” (al carui beneficiar este R.A. „Zona Libera” Braila) a fost aprobat de Comunitatea Europeana. Valoarea Proiectului „Parc Industrial” este de 8,8 de dolari, din care 6,5 milioane dolari din fonduri publice. Proiectul trebuie contractat pana la sfarsitul anului 2002 si implementat pana in 2004. Acesta a fost agreat la nivelul de fisa de proiect, care contine date referitoare la obiectivele proiectului, impactul local si regional, locurile de munca astfel create, gradul de dinamizare a activitatii economice locale si regionale.