În comparaţie cu trimestrul similar al anului 2010, numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 3.400.
Sectorul bugetar însumează aproximativ o pătrime (23,8%) din numărul total al locurilor de muncă vacante, reiese din datele comunicate de INS, asta chiar dacă autoritățile au anunțat că numărul bugetarilor a scăzut și urmează alte concedieri.
Mai mult, legislația actuală prevede ocuparea unui post în aparatul de stat la șapte plecări.
Rata locurilor de muncă vacante în perioada aprilie-iunie 2011 a fost de 0,68%, în scădere cu 0,01 puncte procentuale faţă de trimestrul precedent şi în creştere cu 0,09 puncte procentuale faţă de perioada similară a anului trecut.
Cele mai mari rate ale locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în activităţile de administraţie publică (1,14%), informaţii şi comunicaţii (1,12%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (1,07%). La polul opus, cu cele mai mici valori ale ratei locurilor de muncă vacante s-au regăsit activităţile din industria extractivă (0,03%), respectiv producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,11%).
Aproape o treime (9.000 locuri vacante) din numărul total al locurilor de muncă vacante s-a concentrat în industria prelucrătoare, unde rata a luat valoarea de 0,91%. Puţin peste 11% din totalul locurilor de muncă vacante s-au înregistrat în sănătate şi asistenţă socială (3.100 locuri vacante), iar aproape 11% în administraţia publică (3.000 mii locuri vacante). Împreună cu activitatea de învăţământ (400 locuri vacante), sectorul bugetar însumează aproximativ o pătrime (23,8%) din numărul total al locurilor de muncă vacante. Angajatorii au prezentat cea mai redusă cerere de forţă de muncă în activităţile din industria extractivă şi producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat (0,02 mii locuri vacante, respectiv 0,08 mii locuri vacante).
Prin comparaţie cu trimestrul precedent, rata locurilor de muncă vacante a cunoscut cele mai importante creşteri în activităţile de informaţii şi comunicaţii (+0,26 puncte procentuale), tranzacţii imobiliare (+0,22 puncte procentuale) şi distribuţia apei, salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,21 puncte procentuale). În sens contrar, cu cele mai semnificative diminuări ale ratei locurilor de muncă vacante, s-au plasat activităţile de agricultură, silvicultură şi pescuit (-0,32 puncte procentuale) şi de servicii administrative şi servicii suport (-0,28 puncte procentuale).

În ceea ce priveşte numărul locurilor de muncă vacante, cele mai relevante creşteri s-au produs în activităţile de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (+700 locuri vacante) şi în cele de informaţii şi comunicaţii (+300 locuri vacante). Cea mai importantă scădere a numărului de locuri de muncă vacante s-a înregistrat în activităţile de servicii administrative şi servicii suport (- 400 locuri vacante).
Faţă de acelaşi trimestru al anului anterior, rata locurilor de muncă vacante a înregistrat creşteri în majoritatea activităţilor economice. Cea mai semnificativă creştere s-a constatat în activităţile de distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,54 puncte procentuale), urmate de tranzacţiile imobiliare (+0,48 puncte procentuale). La polul opus, cea mai vizibilă diminuare a locurilor de muncă vacante s-a regăsit în construcţii, atât în ceea ce priveşte rata (-0,26 puncte procentuale), cât şi numărul (- 800 locuri vacante).
Creşteri importante ale numărului locurilor de muncă vacante, comparativ cu trimestrul al doilea al anului 2010, au fost în industria prelucrătoare (+1.700 locuri vacante) şi în activităţile de comerţ cu ridicata şi cu amănuntul (+1.100 locuri vacante).
În trimestrul II 2011, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată exprimată de angajatori prin intermediul ratei locurilor de muncă vacante s-a constatat pentru ocupaţiile de muncitori necalificaţi – grupa majoră 9 (0,90%), respectiv de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (0,86%).
În privinţa numărului locurilor de muncă vacante, cea mai mare cerere de forţă de muncă salariată s-a regăsit pentru ocupaţiile de specialişti în diverse domenii de activitate – grupa majoră 2 (6.100 locuri vacante), respectiv de operatori la instalaţii şi maşini; asamblori de maşini şi echipamente – grupa majoră 8 (4.700 locuri vacante). Cea mai redusă disponibilitate a locurilor de muncă vacante a fost pentru lucrătorii calificaţi în agricultură, silvicultură şi pescuit – grupa majoră 6 (0,31% rata locurilor de muncă vacante, respectiv 0,01 mii locuri vacante).
INS precizează că datele privind rata şi numărul locurilor de muncă vacante sunt obţinute printr-o cercetare statistică selectivă trimestrială, având ca perioadă de referinţă luna de mijloc a trimestrului. Începând cu trimestrul I 2011 eşantionul cuprinde 25.000 unităţi economico-sociale iar marja de eroare este de +/-3% şi garantate cu o probabilitate de 95%.
Sursa: Agerpres