Noul Papă şi-a continuat revitalizarea Bisericii cu o declaraţie deschisă împotriva „noii tiranii“ a „capitalismului neîngrădit“.

„Unii oameni continuă să-şi apere teoriile «trickle-down» (idei care susţin că de scutirile de taxe oferite de guvern întreprinderilor vor beneficia membrii mai săraci ai societăţii n.red.)  care presupun că o creştere economică, încurajată de o piaţă liberă, va reuşi în mod inevitabil să aducă o justiţie supremă şi incluziune în lume“, a scris Papa, într-o replică directă la teoria îmbrăţişată de gânditorii care susţin piaţa liberă şi care consideră că bogăţia aduce în cele din urmă beneficii întregii societăţi.

„Această opinie, care nu a fost confirmată niciodată de fapte, exprimă o încredere imatură şi naivă în bunătatea celor care exercită puterea economică şi în lucrările sacralizate ale sistemului economic dominant“.

Cu Biserica Catolică care operează o bancă la Vatican şi care în mod tradiţional felicită donatorii bogaţi, unii ar putea găsi în aceste afirmaţii o disconcordanţă. Biserica a fost, de asemenea, deschis anti-comunistă în timpul anilor Cortinei de Fier, chiar excomunicând comunişti.

Totuşi, Biblia – textul fondator al Bisericii – arată destul de clar că este dificil pentru oamenii bogaţi să ajungă în Rai. Şi există, probabil, câteva companii multinaţionale care ar putea urma sfaturile legate de plata taxelor din Matei 22:21, prin dictonul: Să dăm Cezarului ce e al Cezarului.

Unul dintre apărătorii teoriei că afacerile pot scoate mai mulţi oameni din sărăcie decât filantropia este Lloyd Blankfien, directorul executiv al Goldman Sachs, care a rămas faimos pentru declaraţia sa cum că el face „lucrarea lui Dumnezeu“ la banca de investiţii.

Papa Ioan Paul al II-lea a susţinut că atitudinea Bisericii faţă de capitalism se rezumă la modul în care acesta este practicat. „Deşi a condamnat decisiv socialismul, Biserica, de la Rerum Novarum a lui Leon al XIII-lea, s-a distanţat întotdeauna de ideologia capitalistă, învinovăţind-o pentru nedreptăţile sociale grave“, spunea acesta în 1993. „(Biserica) recunoaşte valoarea pozitivă a pieţei şi a întreprinderii, dar… în acelaşi timp, subliniază faptul că acestea trebuie să fie orientate spre binele comun“.

În esenţă, NU pentru Gordon Gekko, da pentru Bill Gates.

„Au existat mereu părţi ale Bisericii Catolice care sunt mai de stânga sau mai de dreapta“, spune Anna Rowlands, lector în teologie la Colegiul King din Londra. „Punctul dezvoltat în acest atac (adresat de Papă n.red.) este legat de teoria «trickle-down». Pentru a o alege şi a spune că împiedică progresul în ceea ce priveşte demnitatea umană şi economia este diferit. Papa a luat o poziţie foarte puternică asupra politicilor publice şi economice care au fost exportate ca parte a atitudinii Vestice faţă de economiile în curs de dezvoltare“.

<object id="cnbcplayer" height="380" width="400" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" > <param name="type" value="application/x-shockwave-flash"/> <param name="allowfullscreen" value="true"/> <param name="allowscriptaccess" value="always"/> <param name="quality" value="best"/> <param name="scale" value="noscale" /> <param name="wmode" value="transparent"/> <param name="bgcolor" value="#000000"/> <param name="salign" value="lt"/> <param name="flashVars" value="startTime=000"/> <param name="flashVars" value="endTime=000"/> <param name="movie" value="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000221689/code/cnbcplayershare" /> <embed name="cnbcplayer" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" height="380" width="400" quality="best" wmode="transparent" scale="noscale" salign="lt" src="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000221689/code/cnbcplayershare" type="application/x-shockwave-flash" /></object>

SURSA: CNBC