Potrivit noii legi a pajiştilor, consiliile locale sunt obligate să scoată la licitaţie, până la data de 1 februarie a fiecărui an, concesionarea pajiştilor pentru o perioadă de minim zece ani. Decizia va fi luată pe baza cererilor organizaţiilor şi asociaţiilor locale ale crescătorilor de animale legal constituite. În comunele în care există o singură asociaţie locală de creştere a animalelor, aceasta va beneficia de dreptul de concesionare prin atribuire directă.
Crescătorii de animale care folosesc pajiştile au obligaţia de a efectua  lucrările de întreţinere a acestora, iar aceste lucrări vor fi trecute în contractual de concesiune.
În cazul în care subvenţiile acordate pentru întreţinerea pajiştilor sunt utilizate în alte scopuri, cei vinovaţi sunt pasibili de închisoare până la doi ani, iar cei care dau în folosinţă pajiştile unor persoane neîndreptăţite riscă amenzi cuprinse  între 250 lei şi 1.500 lei.
Potrivit datelor Recensământ General Agricol, România are aproape 4,5 milioane ha cu păşuni şi fâneţe, o suprafaţă de 3,4 milioane ha fiind ocupată de pajişti, iar fâneţele se întind pe 1,5 milioane ha, reprezentând 34% din suprafaţa agricolă a ţării, ceea ce situează ţara noastră, după această dimensiune, pe locul cinci în Europa. 97% din suprafeţele cu păşuni şi fâneţe din România sunt în domeniul privat şi doar 3% în domeniul public.