Proiectul de Ordin pus pe site-ul BNR asigură transpunerea în cadrul de reglementare naţional a Ghidului privind exerciţiul de determinare a tendinţelor în materie de remunerare (Guidelines On the Remuneration Benchmarking Exercise – EBA/GL/2012/4) emis de Autoritatea Bancară Europeană. Proiectul de Ordin are ca obiectiv reglementarea cadrului de raportare de către instituţiile de credit a informaţiilor care se referă la remuneraţia fixă şi variabilă acordată întregului personal şi respectiv, persoanelor cu funcţii-cheie de execuţie. Potrivit reglementărilor EBA, datele financiare sunt solicitate fiecărei autorități bancare locale pentru a se realiza studii despre evoluția și tendințele veniturilor în sistemul bancar. Potrivit evoluției principalilor indicatori pe sistem bancar la 31 decembrie 2011, salariul mediu pe sistem bancar a fost de 4000 de lei la un număr de 65.000 de salariați și peste 6000 de unități bancare.