Modificarea regulamentului de accesare a Fondului de Compensare a Investitorilor de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în sensul înlesnirii despăgubirilor în limita a 20.000 de euro a fost bine primită de investitorii prejudiciaţi în cazul Harinvest, cu daune totale de aproximativ 20 milioane lei. Acesta ar reprezenta însă numai un prim pas, banii urmând să fie folosiţi de o parte dintre foştii clienţi ai casei de brokeraj vâlcene pentru plata avocaţilor în vederea unor procese în urma cărora să recupereze echivalentul bănesc al activelor furate.

ASF a publicat pe portalul propriu regulamentul modificat, iar acesta ar urma să faciliteze accesul păgubiţilor la compensările prevăzute de sistemul de asigurare al pieţei. „S-a făcut, totuşi, un pas înainte”, a declarat pentru revista Capital Aurel Marinescu, investitor în vârstă de 73 de ani din Râmnicu Vâlcea, care a reclamat înstrăinarea abuzivă de la desk-ul Harinvest, prin operaţiuni la Depozitarul Central, a unui pachet de nun milion de acţiuni Fondul Proprietatea (FP). El ne-a mai spus că aşteaptă ca actul normativ să fie publicat în Monitorul Oficial, singura sa grijă fiind aceea de a nu se tărăgăna prea mult procedurile necesare pentru accesarea banilor.

Asociaţia Investitorilor: o reparaţie pentru unii investitori care ar fi fost nedreptăţiţi

Votul din boardul reglementatorului pieţei a fost salutat şi de Asociaţia Investitorilor pe Piaţa de Capital (AIPC). „Noul Regulament 6/2015 reprezintă un pas înainte în protecţia investitorilor, în acord cu bunele practici existente la nivel european. Astfel, el creează premisa despăgubirii unor categorii de investitori care, anterior, erau nedreptăţiţi”, se spune într-un al Asociaţiei remis publicaţiei noastre.

Într-adevăr, actul lărgeşte aria de aplicare a procedurilor de compensare, în condiţiile în care anterior calitatea de investitor era legată de existenţa unui contract cu o societate de brokeraj. Marinescu ar fi fost exclus astfel de la despăgubire având în vedere că el nu era client al Harinvest, iar vânzarea aparent abuzivă a acţiunilor sale în data de 22 august 2013 a fost realizată doar după ce a solicitat un extras de cont de la Depozitarul Central prin intermediul casei de brokeraj vâlcene.

Urmează noi procese

Tot în situaţia sa se mai află un pensionar din Târgu Mureş. Marinescu ne-a spus că a vorbit cu el şi că acesta este încrezător că va primi suma de la Fondul de Compensare în urma modificărilor operate. Ambii intenţionează să folosească banii pe care ar urma să îi acceseze pentru plata unor avocaţi ce să îi ajute pe mai departe în demersurile de recuperare integrală a daunelor.

Printre entităţile care ar putea fi date în judecată de păgubiţi se numără, conform discuţiilor repetate pe care le-am avut cu aceştia, acţionarii Harinvest, Depozitarul Central care a contrasemnat operaţiunile reclamate a fi frauduloase, BCR – entitate către care aparent au mers banii din decontarea trranzacţiilor neautorizate şi chiar supraveghetorul pieţei.

Deocamdată Marinescu are cuvinte bune despre Autoritate. „Sunt extraordinar de mulţumit cum am fost primit la ASF ultima dată”, ne-a declarat acesta menţionând atât numele vicepreşedintelui Mircea Ursache cât şi pe cel al şefului direcţiei pentru protecţia investitorilor, Mihai Rangu.