'Solicităm adoptarea şi punerea în aplicare, în regim de urgenţă, a unor măsuri bugetare, legislative şi administrative, în scopul asigurării unui tratament egal al debitorilor şi creditorilor publici şi privaţi, cu eliminarea discriminărilor flagrante din procedurile de executare silită, raportat la forma de organizare şi finanţare publică sau privată a debitorilor. Tocmai de aceea, noul Cod de procedură fiscală trebuie să asigure un tratament egal de executare silită şi penalizare pentru creanţele bugetare ale contribuabililor şi pentru debitele instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale datorate entităţilor private. În plus, solicităm eliminarea practicilor abuzive ale trezoreriilor, care vizează blocarea punerii în aplicare a hotărârilor judecătoreşti definitive şi obligatorii, în detrimentul uneia dintre părţi – respectiv entităţile private – în favoarea instituţiilor şi autorităţilor publice centrale şi locale', a afirmat Ovidiu Nicolescu.

Conform acestuia, există un grad foarte ridicat de neaplicare, de către instituţiile publice, a prevederilor Legii nr. 72/2013, privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligaţiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesionişti, şi între aceştia şi autorităţile contractante.

'Peste 54% dintre contractele de achiziţie publică au prevăzut un termen mai mare decât termenul legal de 30 de zile. În peste 69% din cazuri, facturile furnizorilor, prestatorilor, executanţilor de lucrări nu sunt plătite efectiv în termenul legal. În peste 92% din cazurile întârzierilor la plată nu sunt încasate dobânzi penalizatoare, deşi erau obligatorii. Tocmai de aceea, solicităm adoptarea măsurilor necesare bugetare şi administrative pentru asigurarea aplicării efective a termenelor legale de plată şi a Directivei Uniunii Europene 2011/7/UE', a mai spus preşedintele CNIPMMR.

SURSA: Agerpres