cuprins:”ANEXaLISTAmarfurilor care pot fi comercializate prin magazineleexistente in aeroporturile internationale1. Produse de infrumusetare si machiaj2. Produse de parfumerie3. Produse pentru ingrijirea si intretinerea pielii4. Articole de toaleta5. Ceasuri, brichete6. Accesorii pentru birou7. Jucarii8. Bauturi racoritoare9. Apa minerala10. Bauturi alcoolice si slab alcoolice11. Casete video si audio, baterii, compact-discuri, DVD12. Articole optice13. Articole din piele naturala14. Articole din blana naturala15. Articole si accesorii de imbracaminte16. Bijuterii17. Articole din sticla, cristal, portelan, lemn, metal (exclusiv mobila)18. Tablouri, picturi, desene, gravuri, stampe si litografii19. Aparatura de calcul de mici dimensiuni20. Carti, reviste, ziare21. Artizanat22. Produse alimentare23. Vinuri, vermuturi24. Produse electrocasnice, electronice, digitale, precum si suporturile acestora25. tigarete, tigari, trabucuri, tutun de pipa26. Cartele telefonice27. Articole de voiaj28. Articole de sport29. Instrumente muzicale30. Aparate fotografice, filme foto, albume foto, rame foto31. Bere.”SECtIUNEA a 7-aModificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscaleArt. X. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 64/2002, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:1. Alineatul (4) al articolului 1 va avea urmatorul cuprins:”(4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizati. In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin distribuitor autorizat se intelege agentul economic pe numele caruia a fost eliberat avizul prevazut la art. 5 alin. (2). Distribuitorul autorizat are dreptul de a comercializa aparatele de marcat electronice fiscale, inclusiv produsele complementare acestora, pentru care a obtinut avizul, precum si obligatia sa asigure service la aceste aparate atat in mod direct, cat si prin alti agenti economici acreditati de catre acesta, denumiti in continuare unitati acreditate pentru comercializare si/sau service. Distribuitor autorizat nu poate fi decat producatorul sau importatorul aparatului respectiv, persoana juridica romana. In situatia defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligati ca in momentul constatarii defectiunii sa anunte distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau, dupa caz, unitatea de service acreditata a acestui distribuitor autorizat.”2. La articolul 2 alineatul (1), se abroga litera t).3. Alineatul (6) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:”(6) Utilizatorii de aparate de marcat electronice fiscale sunt obligati:a) sa foloseasca numai consumabile de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare a aparatului respectiv;b) sa foloseasca numai consumabile care asigura mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta;c) sa solicite distribuitorului autorizat de la care a cumparat aparatul sau unitatii acreditate de catre acesta completarea manualului de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii;d) sa incheie cu furnizorii consumabilelor contracte ferme continand clauze de livrare numai a consumabilelor de tipul si cu caracteristicile tehnice prevazute in manualul de utilizare, care sa asigure mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta, precum si clauze privind daunele la care sunt indreptatiti utilizatorii in cazul nerespectarii clauzelor contractuale de catre furnizori.”4. Alineatul (61) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:”(61) Distribuitorii autorizati sunt obligati ca, in mod direct sau prin unitatile acreditate de catre acestia, sa completeze, la cererea utilizatorilor, manualul de utilizare cu informatii privind tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor, daca manualul de utilizare a aparatului respectiv nu contine astfel de informatii.”5. Alineatul (62) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:”(62) Furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale, agenti economici producatori, importatori sau comercianti, sunt obligati sa livreze utilizatorilor numai consumabilele prevazute in contractele ferme incheiate conform alin. (6) lit. d).”6. Alineatul (7) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:”(7) Utilizatorii si furnizorii consumabilelor raspund solidar pentru nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta referitoare la tipul si caracteristicile tehnice ale consumabilelor folosite si, respectiv, furnizate, precum si la conditia privind mentinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare stabilita.”7. Alineatele (71) si (72) ale articolului 4 se abroga.8. Alineatul (1) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:”Art. 5. – (1) In vederea avizarii modelelor de aparate de marcat electronice fiscale, autorizarii distribuitorilor si inregistrarii unitatilor de distributie si/sau service acreditate de catre acestia se constituie, sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, Comisia de avizare a distribuitorilor si a aparatelor de marcat electronice fiscale.”9. Alineatul (4) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:”(4) Sunt admisi la procedura de avizare numai agentii economici care comercializeaza aparate de marcat electronice fiscale ce se incadreaza in prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garantie, postgarantie si piese de schimb.”10. Alineatul (5) al articolului 5 va avea urmatorul cuprins:”(5) Distribuitorii autorizati prin unitatile de service acreditate sunt obligati sa asigure, in termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului, instalarea aparatului nou, precum si inlocuirea memoriei fiscale defecte ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata.”11. La articolul 10, litera g) va avea urmatorul cuprins:”g) incalcarea de catre agentii economici care utilizeaza aparate de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (6), precum si incalcarea de catre furnizorii consumabilelor destinate aparatelor de marcat electronice fiscale a dispozitiilor art. 4 alin. (62);”12. La articolul 10, litera g1) va avea urmatorul cuprins:”g1) incalcarea de catre distribuitorii autorizati si de catre unitatile acreditate de acestia a dispozitiilor art. 4 alin. (61);”13. La articolul 10, litera h) va avea urmatorul cuprins:”h) nerespectarea obligatiilor ce revin distribuitorilor autorizati, prin unitatile de service acreditate, de a instala aparatul de marcat electronic fiscal nou si de a inlocui memoria fiscala defecta ori a carei capacitate de stocare a fost epuizata, in termenul prevazut la art. 5 alin. (5);”14. La articolul 11 alineatul (1), litera b) va avea urmatorul cuprins:”b) faptele prevazute la art. 10 lit. a), b), h), g1), j) si k) se sanctioneaza cu amenda de la 80 milioane lei la 400 milioane lei;”15. La articolul 11 alineatul (1), litera c) va avea urmatorul cuprins:”c) faptele prevazute la art. 10 lit. g), i) si l) se sanctioneaza cu amenda de la 400 milioane lei la 1 miliard lei;”Art. XI. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia agentilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 381 din 5 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dandu-se textelor o noua numerotare, dupa aprobarea prin lege.rArt. XII. – Prezenta sectiune intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2005, cu exceptia prevederilor art. X pct. 2 referitoare la art. 2 lit. t), care intra in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.rnrnSECtIUNEA a 8-arnModificarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de statrnrnArt. XIII. – Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:rn1. Alineatul (1) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 2. – (1) In sensul prezentei legi, ajutorul de stat este orice masura de sprijin acordata de catre stat sau de catre unitatile administrativ-teritoriale, din resurse de stat sau resurse ale unitatilor administrativ-teritoriale ori de alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, indiferent de forma, care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi, a productiei anumitor bunuri, a prestarii anumitor servicii sau care afecteaza comertul dintre Romania si statele membre ale Uniunii Europene, fiind considerat incompatibil cu un mediu concurential normal.”rn2. Alineatul (2) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:rn”(2) Sunt compatibile cu mediul concurential normal si se notifica Consiliului Concurentei:rna) ajutoarele de stat avand caracter social, acordate consumatorilor individuali, cu conditia ca acestea sa fie date fara discriminare in ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate;rnb) ajutoarele de stat pentru inlaturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.”rn3. Alineatul (8) al articolului 2 va avea urmatorul cuprins:rn”(8) Modalitatile de acordare a ajutorului de stat fara a se limita la acestea, pot fi: subventii; anularea de datorii sau preluarea pierderilor; exceptari, reduceri sau amanari de la plata taxelor si impozitelor; renuntarea la obtinerea unor venituri normale de pe urma fondurilor publice, inclusiv acordarea unor imprumuturi cu dobanzi preferentiale; garantii acordate de stat, de alte autoritati publice centrale sau locale ori de alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, in conditii preferentiale; participari cu capital ale statului, ale autoritatilor publice centrale sau locale ori ale altor organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, daca rata profitului acestor investitii este mai mica decat cea normala, anticipata de catre un investitor privat prudent; reduceri de pret la bunurile furnizate si la serviciile prestate de catre autoritati publice centrale sau locale ori de catre alte organisme care administreaza surse ale statului sau ale colectivitatilor locale, inclusiv vanzarea unor terenuri apartinand domeniului privat al statului sau autoritatilor publice locale sub pretul pietei.”rn4. Alineatul (1) al articolului 12 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 12. – (1) In cazul unui ajutor de stat nou sau al modificarii unuia existent, Consiliul Concurentei analizeaza masura notificata in conformitate cu dispozitiile prezentei legi si ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia. In cazul ajutoarelor de stat prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a), Consiliul Concurentei analizeaza daca acestea sunt acordate consumatorilor individuali fara discriminare in ceea ce priveste originea produselor sau serviciilor implicate, iar in cazul celor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. b), daca aceste ajutoare de stat conduc la inlaturarea efectelor cauzate de dezastre naturale sau de evenimente exceptionale.”rn5. Alineatul (1) al articolului 17 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 17. – (1) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul principal al furnizorului sau al beneficiarului de ajutor de stat anularea actului administrativ prin care s-a acordat ajutorul ilegal si, pe cale de consecinta, recuperarea, rambursarea sau suspendarea platii oricarui ajutor ilegal.”rn6. Alineatul (3) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:rn”(3) Consiliul Concurentei va solicita curtii de apel sa dispuna recuperarea sau rambursarea ajutorului de stat prevazut de un act administrativ si in cazul in care nu au fost respectate conditiile sau obligatiile prevazute in decizia de autorizare.”rn7. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 19. – (1) In cazul unui ajutor de stat ilegal sau interzis, Consiliul Concurentei va solicita, de asemenea, curtii de apel sa dispuna recuperarea de catre furnizorul ajutorului de stat sau rambursarea de catre beneficiarul acestuia a dobanzii aferente sumei ajutorului de stat, la o rata propusa de catre Consiliul Concurentei. O astfel de dobanda poate fi impusa:rna) in cazul ajutorului interzis, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si pana la recuperarea sa;rnb) in cazul ajutorului ilegal, neautorizat ulterior de catre Consiliul Concurentei, de la data la care ajutorul a fost la dispozitia beneficiarului si pana la recuperarea sa.”rn8. Articolul 21 se abroga.rn9. Alineatul (2) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:rn”(2) In aplicarea regulamentelor, instructiunilor si deciziilor emise de catre Consiliul Concurentei conform prezentei legi, actiunile de monitorizare se finalizeaza prin intocmirea unui raport de monitorizare.”rn10. Alineatul (1) al articolului 263 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 263. – (1) Constituie contraventii si vor fi sanctionate cu amenda neindeplinirea obligatiilor prevazute de art. 242, 243 si 244, precum si urmatoarele fapte savarsite de beneficiarii de ajutor de stat:rna) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate conform prevederilor prezentei legi;rnb) refuzul de a se supune controlului desfasurat conform prevederilor prezentei legi;rnc) refuzul acordarii explicatiilor si furnizarii declaratiilor solicitate conform prezentei legi;rnd) neindeplinirea obligatiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite.”rnArt. XIV. – Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 370 din 3 august 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare, dupa aprobarea prezentei ordonante prin lege.rnrnSECtIUNEA a 9-arnModificarea si completarea Ordonantei Guvernului rnnr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, rnpotrivit legii, in proprietatea privata a statuluirnrnArt. XV. – Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:rn1. La articolul 1 alineatul (1), dupa litera f) se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:rn”g) mijloacele de plata in valuta liber convertibila, care se depun la bancile comerciale selectate de organele de valorificare, in conditiile legii.”rn2. Alineatul (2) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:rn”(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de bunuri:rna) medicamente, materiale consumabile de utilitate medicala, materiale de natura obiectelor de inventar medicale, aparatura medicala, substante toxice, materiale radioactive, bunuri culturale din patrimoniu, obiecte, vesminte si carti de cult, timbre filatelice, hartii de valoare, materiale lemnoase, documente istorice, materiale de arhiva, care se pun de indata la dispozitie organelor de specialitate ale statului care au competenta de a gestiona astfel de bunuri, conform prevederilor legale;rnb) mijloacele de plata in valuta neconvertibila, care se depun la Banca Nationala a Romaniei, in conditiile legii, si mijloacele de plata in lei care se depun la unitatile Trezoreriei Statului, in contul bugetului de stat;rnc) armele de foc, munitiile explozive si diferite bunuri cu specific militar, care se predau imediat, cu titlu gratuit, inspectoratelor judetene de politie sau Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti ori, dupa caz, Ministerului Apararii Nationale;rnd) bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, ce provin din succesiuni vacante, care nu se valorifica in termen de 180 de zile de la data evaluarii. In aceasta situatie bunurile imobile intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, care provin din succesiuni vacante, trec in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, cu destinatia de locuinte sociale, in conditiile legii.”rnArt. XVI. – In cuprinsul ordonantei sintagma „bunuri legal confiscate” se va citi „bunuri confiscate”.rnArt. XVII. – In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor vor supune spre aprobare Guvernului modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 514/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.rnArt. XVIII. – Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 707 din 5 august 2004, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare, dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante.rnrnSECtIUNEA a 10-arnModificarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte si abrogarea Legii nr. 235/2003 privind aprobarea preluarii de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plata a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.)rnrnArt. XIX. – Ordonanta Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care Romania este parte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 241 din 29 august 1994, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:rnrnArt. XX. – Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga Legea nr. 235/2003 privind aprobarea preluarii de catre Ministerul Dezvoltarii si Prognozei a drepturilor si obligatiilor, inclusiv a obligatiilor de plata a cotizatiei anuale, ce decurg din calitatea Romaniei de membru al Biroului International al Expozitiilor (B.I.E.), publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 403 din 10 iunie 2003.rnrnSECtIUNEA a 11-arnModificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea sirnfunctionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de stiinte Agricole si Silvice rn”Gheorghe Ionescu-sisesti”rnrnArt. XXI. – Articolul 222 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitatilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-sisesti”, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 222 – (1) Unitatile de cercetare-dezvoltare, reorganizate ca institute nationale sau ca institutii publice in baza prezentei ordonante de urgenta, cuprinse in anexele nr. 1a), 1b), 2, 4, 5 si 6, beneficiaza de urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante:rna) scutirea de plata a obligatiilor bugetare restante la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004;rnb) scutirea de plata a dobanzilor si penalitatilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare restante, calculate si datorate pana la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004;rn(2) Sumele care, potrivit lit. a) si b), fac obiectul inlesnirilor la plata sunt cele stabilite in certificatele de obligatii bugetare eliberate, conform legii, pe baza actelor de control de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice si nestinse prin orice modalitate prevazuta de lege la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare.rn(3) Prevederile alin. (1) se aplica si obligatiilor bugetare esalonate la plata, ramase de plata la data intrarii in vigoare a Legii nr. 147/2004 si nestinse prin orice modalitate prevazuta de lege la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare.rn(4) Acordarea inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1) se realizeaza de catre organele Ministerului Finantelor Publice si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, unde debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare.rn(5) Inlesnirile la plata mentionate la alin. (1) in favoarea unitatilor care desfasoara alte activitati de cercetare-dezvoltare decat cele legate de producerea, prelucrarea si comercializarea produselor agricole listate in anexa nr. 1 la Regulamentul privind ajutorul de stat regional, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 55/2004, vor fi notificate si se vor acorda numai dupa autorizarea de catre Consiliul Concurentei in conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.”rnrnSECtIUNEA a 12-arnModificarea si completarea art. II din Legea rnnr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei rnGuvernului nr. 38/2004 pentru modificarea rnOrdonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea rnstiintifica si dezvoltarea tehnologicarnrnArt. XXII. – Articolul II din Legea nr. 230/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2004 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 506 din 4 iunie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:rn1. Alineatele (1) si (2) ale articolului II vor avea urmatorul cuprins:rn”Art. II. – (1) La solicitarea Ministerului Educatiei si Cercetarii, institutiile bugetare creditoare vor acorda unitatilor de cercetare-dezvoltare organizate ca institute nationale de cercetare-dezvoltare, institutii publice de cercetare-dezvoltare finantate din venituri proprii, precum si ca societati comerciale cu capital majoritar de stat si cu obiect principal de activitate cercetarea-dezvoltarea-proiectarea, definit conform codurilor CAEN 73 si 74, urmatoarele inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante:rna) scutirea de plata a obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor pentru somaj, cu exceptia contributiei pentru pensia suplimentara, contributiei individuale de asigurari sociale, contributiei individuale de asigurari pentru somaj, contributiei datorate Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele asigurate care au calitatea de angajat si T.V.A. suspendata in vama, care urmeaza a fi achitate conform prevederilor legale in vigoare;rnb) scutirea de plata a obligatiilor bugetare restante la data de 31 decembrie 2003, datorate bugetelor locale, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri;rnc) scutirea de plata a dobanzilor si a penalitatilor de orice fel, datorate la data intrarii in vigoare a prezentei legi, aferente obligatiilor bugetare restante.rn(2) Sumele care, potrivit alin. (1) lit. a), b) si c), fac obiectul inlesnirilor la plata sunt cele stabilite in certificatele de obligatii bugetare eliberate conform legii, pe baza actelor de control, de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice si ale autoritatilor administratiei publice locale, dupa caz, si nestinse prin orice modalitate prevazuta de lege la data eliberarii certificatelor de obligatii fiscale. Aceste prevederi se aplica si obligatiilor bugetare esalonate la plata, potrivit legii, ramase de plata la data eliberarii certificatelor de obligatii bugetare.”rn2. Dupa alineatul (3) al articolului II se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:rn”(4) Acordarea inlesnirilor la plata prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se realizeaza de catre organele Ministerului Finantelor Publice unde debitorii sunt inregistrati ca platitori de impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare.”rnArt. XXIII. – Aplicarea prevederilor alineatului (3) al articolului 49 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se suspenda pana la data de 31 decembrie 2005. Pe perioada suspendarii, din bugetul de stat se aloca fonduri pentru actiuni de cercetare-dezvoltare si inovare, finantate pe baza de programe, precum si pentru celelalte cheltuieli, stabilite in conditiile legii, asigurandu-se o crestere permanenta a acestora.rnrnSECtIUNEA a 13-arnCompletarea Ordonantei de urgenta a Guvernului rnnr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor rnnerambursabile alocate Romaniei de catre rnComunitatea Europeana, precum si a fondurilor rnde cofinantare aferente acestorarnrnArt. XXIV. – Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate Romaniei de catre Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999, aprobata prin Legea nr. 22/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:rn- Dupa litera c) a alineatului (11) al articolului 5 se introduc literele d) si e) cu urmatorul cuprins:rn”d) sume necesare achitarii debitelor catre bugetul Comunitatii Europene, in conturile gestionate de Ministerul Finantelor Publice sau catre bugetele prevazute la art. 1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.510/2003, in conturile din care a fost efectuata cheltuiala, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente;rne) sume necesare continuarii finantarii proiectelor/programelor PHARE, ISPA si SAPARD pana la recuperarea de la debitori a sumelor retinute de Comisia Europeana din fondurile alocate acestor programe, a unor datorii ale Romaniei, ca urmare a neachitarii la termen a unor obligatii de plata catre Comisia Europeana in baza prevederilor memorandumurilor de intelegere, memorandumurilor de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD.”rnrnSECtIUNEA a 14-arnModificarea si completarea Ordonantei Guvernului rnnr. 79/2003 privind controlul si recuperarea rnfondurilor comunitare, precum si a fondurilor rnde cofinantare aferente utilizate necorespunzatorrnrnArt. XXV. – Ordonanta Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 622 din 30 august 2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:rn1. Literele a), b) si d) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:rn”a) neregula inseamna orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor memorandumurilor de finantare, memorandumurilor de intelegere, acordurilor de finantare privind asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei de Comunitatea Europeana, precum si a prevederilor contractelor incheiate in baza acestor memorandumuri/acorduri, rezultand dintr-o actiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuiala neeligibila, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunitatii Europene si/sau a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) si i) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004;rnb) frauda inseamna orice actiune sau omisiune intentionata in legatura cu: utilizarea sau prezentarea de declaratii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevazute in cap. III sectiunea 41 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificarile ulterioare, care au ca efect alocarea/dobandirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau incorecta a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunitatii Europene si/sau a sumelor de cofinantare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a-f) si i) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 108/2004, cu modificarile ulterioare; necomunicarea unei informatii prin incalcarea unei obligatii specifice, avand acelasi efect la care s-a facut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate initial;rnrn………………………………………………………………………………..rnrnrnd) creantele bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda reprezinta sume de recuperat la bugetul Comunitatii Europene, la bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) si i) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, ca urmare a utilizarii necorespunzatoare a fondurilor comunitare si a sumelor de cofinantare aferente;”rn2. Litera a) a alineatului (3) al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:rn”a) actul/documentul de constatare si de stabilire a obligatiilor de plata privind creantele bugetare provenite din sumele platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare aferente, ca urmare a neregulilor si/sau fraudei, precum si a accesoriilor acestora si a costurilor bancare, care se emite de catre organele de inspectie ori de catre alte structuri de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice, autoritatilor publice locale si de catre alte institutii abilitate de lege;”rn3. La articolul 3 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:rn”(4) Titlul de creanta prevazut la alin. (3) constituie si instiintarea de plata conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.”rn4. Alineatul (1) al articolului 4 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 4. – (1) Sunt competente sa gestioneze recuperarea creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, autoritatile administratiei publice centrale sau locale si unitatile teritoriale ale acestora, dupa caz, precum si alte institutii publice abilitate de lege.”rn5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 7. – (1) Plata voluntara a creantelor bugetare rezultate din nereguli si/sau frauda, prevazute la art. 3 alin. (2), constatate si stabilite de organele de inspectie sau de alte structuri de control abilitate de lege, se efectueaza de catre debitori in lei, in conturile indicate de entitatile care au emis titlul de creanta”.rn6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea urmatorul cuprins:rn”(2) Obligatiile de plata ale debitorului inscrise in titlul de creanta, inclusiv accesoriile datorate conform contractelor incheiate in cadrul memorandumurilor/acordurilor de finantare, se calculeaza in lei, utilizand-se cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil pentru ziua precedenta. Plata obligatiilor prevazute mai sus se face in lei, la termenele prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata. Pentru neachitarea la termen a acestor obligatii se datoreaza, in conditiile legii, dupa acest termen, dobanzi si penalitati de intarziere, conform prevederilor legale in materie de colectare a creantelor fiscale.”rn7. Articolul 8 se abroga.rn8. Alineatul (1) al articolului 9 se abroga.rn9. Alineatul (1) al articolului 10 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 10. – (1) In cazul in care debitorul nu isi plateste de bunavoie obligatiile de plata, actul/documentul comunicat debitorului, prin care se constata si se stabileste o obligatie de plata provenita din sume platite necuvenit din fonduri comunitare si/sau din sume de cofinantare, precum si accesoriile acestora vor fi transmise organelor competente, potrivit legii, ale Ministerului Finantelor Publice – Agentia Nationala de Administrare Fiscala, respectiv organelor teritoriale subordonate acesteia si/sau celorlalti creditori bugetari, dupa caz, care vor duce la indeplinire masurile asiguratorii si vor efectua procedura de executare silita in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 republicata.”rn10. Dupa alineatul (3) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:rn”(4) Sumele recuperate de organele competente stabilite potrivit alin. (1) se platesc/se vireaza in conturile indicate de entitatile care au emis titlul de creanta.”rn11. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 11. – Ministerul Finantelor Publice si ceilalti creditori bugetari care administreaza creantele bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) si i) din Legea nr. 500/2002, cu modificarile ulterioare, si la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 108/2004, prin organele competente, sunt abilitati sa dispuna si sa duca la indeplinire masurile asiguratorii si sa efectueze procedura de executare silita in conditiile prevazute de lege.”rnArt. XXVI. – (1) Dupa aprobarea prin lege a prezentei ordonante, Ordonanta Guvernului nr. 79/2003, aprobata cu modificari prin Legea nr. 529/2003, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, va fi republicata, dandu-se textelor o noua numerotare. rn(2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, va modifica si va completa Hotararea Guvernului nr. 1.510/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 914 din 20 decembrie 2003.rnrnSECtIUNEA a 15-arnSuspendarea aplicabilitatii prevederilor unor articole din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si modificarea Ordonantei de urgenta a rnGuvernului nr. 146/2002 privindrnformarea si utilizarea resurselor derulate prin rntrezoreria statuluirnrnArt. XXVII. – (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante si pana la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru toate operatiunile efectuate in conturile Trezoreriei Statului deschise in evidentele Bancii Nationale a Romaniei si, respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevazute la art. 7 alin. (2), art. 21, 28 si 29 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004. rn(2) Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor Publice fata de Banca Nationala a Romaniei, reprezentand comisioane si orice alte sume neplatite in perioada 30 iulie 2004 si data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, ca urmare a aplicarii dispozitiilor art. 21, 28 si 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.rnArt. XXVIII. – La articolul 11 alineatul (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 14 noiembrie 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 201/2003, se introduce litera g) cu urmatorul cuprins:rn”g) comisioane percepute la decontarea operatiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului de catre Banca Nationala a Romaniei si/sau agentul sau mandatat pentru administrarea sistemului de plati.”rnrnSECtIUNEA a 16-arnModificarea si completarea Legii nr. 346/2004 rnprivind stimularea infiintarii si dezvoltarii rnintreprinderilor mici si mijlociirnrnArt. XXIX. – Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 681 din 29 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:rn1. Alineatul (5) al articolului 26 se abroga.rn2. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 261, cu urmatorul cuprins:rn”Art. 261. – (1) Din sumele ce se aloca anual prin bugetul de stat in baza art. 26 alin. (1), o parte reprezinta sprijinul pentru intreprinderile mici si mijlocii, care se stabileste in corelare cu investitiile efectuate de acestea in active de natura celor prevazute la art. 24 alin. (6) lit. b) si alin. (10) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aferente obiectului de activitate. Sumele alocate cu aceasta destinatie se stabilesc in limita sumelor platite cu titlu de impozit pentru profitul reinvestit, incepand cu exercitiul financiar al anului 2005, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.rn(2) In anul 2005 intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de drepturile prevazute la alineatul precedent, pentru activele achizitionate dupa data de 1 octombrie 2004, puse in functiune pana la finele anului respectiv, cu conditia sa nu fi aplicat, pentru aceste active, regimul de amortizare accelerata.rn(3) De prevederile alin. (1) beneficiaza contribuabilii care nu aplica regimul de amortizare accelerata prevazut de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.rn(4) Prevederile alin. (1) se aplica in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si computerelor si echipamentelor periferice ale acestora, considerate noi, in sensul ca nu au fost anterior utilizate.rn(5) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul nerespectarii acestei conditii, sumele primite de la bugetul de stat potrivit alin. (1) se restituie si se datoreaza pentru acestea dobanzi de la data primirii sumelor respective.”rnrnSECtIUNEA a 17-arnModificarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004rnrnArt. XXX. – Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:rn1. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.rn2. Dupa articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu urmatorul cuprins:rn”Art. 131. – Sumele aferente platii indemnizatiilor prevazute de prezenta lege se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, Ministerului Apararii Nationale si, respectiv, Ministerului Administratiei si Internelor.”rnrnSECtIUNEA a 18-arnModificarea si completarea Legii nr. 190/2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturiirnrnArt. XXXI. – Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizarii si dezvoltarii societatilor comerciale din domeniul agriculturii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:rn1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 1. – (1) Societatile comerciale cuprinse in anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, privatizate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 254/2002 privind unele masuri pentru cresterea atractivitatii la privatizare a societatilor comerciale cu capital integral sau partial de stat, ce detin in administrare terenuri agricole proprietate publica sau privata a statului, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv societatile comerciale pentru care s-au aprobat ordine comune in conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2002, beneficiaza, la cererea Agentiei Domeniilor Statului, de urmatoarele inlesniri la plata:rna) scutirea de plata a obligatiilor bugetare restante pana in ultima zi a lunii in care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurarilor sociale de stat, bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate si bugetului asigurarilor sociale pentru somaj, precum si cele datorate fondurilor speciale, nestinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare;rnb) scutirea de plata a obligatiilor bugetare restante pana in ultima zi a lunii in care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentand taxe si impozite locale, nestinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare;rnc) scutirea de plata a dobanzilor si a penalitatilor de orice fel, aferente obligatiilor bugetare restante, calculate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ;rnd) esalonarea la plata a redeventei datorate Agentiei Domeniilor Statului la data semnarii contractului de privatizare si neachitata la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ pe o perioada de pana la 5 ani, cu o perioada de gratie de pana la 6 luni cuprinsa in esalonare, si scutirea de plata a penalitatilor de intarziere aferente acesteia, calculate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.rn(2) Societatile comerciale beneficiaza de inlesnirile la plata acordate in conformitate cu prevederile prezentului act normativ numai dupa ce fac dovada ca nu mai inregistreaza obligatii restante reprezentand redeventa si accesoriile aferente fata de Agentia Domeniilor Statului pentru perioada de dupa privatizare, in baza contractelor de concesiune incheiate.”rn2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 2. – (1) In conditiile art. 1 alin. (2) beneficiaza de prevederile art. 1 alin. (1) lit. d) si societatile comerciale care, anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 254/2002, au fost privatizate in baza:rna) Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apa;rnb) Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.rn(2) Societatile comerciale prevazute la alin. (1) lit. a) beneficiaza de inlesnirile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d) numai in cazul in care concesionarii care au incheiat contracte de concesiune in urma privatizarii indeplinesc conditiile stipulate la art. 1 alin. (2).”rn3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 3. – Contractele de concesiune a terenurilor cu destinatie agricola, incheiate cu Agentia Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redeventei, la termenele si modalitatile stabilite in contracte.”rn4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 4. – De la prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) si c) sunt exceptate obligatiile bugetare reprezentand contributia pentru pensia suplimentara, contributia individuala de asigurari sociale, contributia individuala de asigurari pentru somaj, contributia datorata fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele asigurate care au calitatea de angajat, T.V.A. suspendata in vama, impozitul pe veniturile din salarii, impozitul pe dividende si celelalte impozite cu retinere la sursa, restante pana in ultima zi a lunii in care s-a semnat contractul de privatizare si nestinse prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data emiterii certificatelor de obligatii bugetare, pentru care se acorda esalonare la plata pe o perioada de pana la 5 ani, cu o perioada de gratie de pana la 6 luni cuprinsa in esalonare, si scutirea de plata a dobanzilor si penalitatilor de orice fel aferente acestora, calculate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ.”rn5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 5. – (1) Sumele ce fac obiectul inlesnirilor la plata reglementate de art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si art. 4 sunt stabilite in certificatele de obligatii bugetare eliberate conform prevederilor legale in vigoare, la cererea Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia Domeniilor Statului, pe baza actelor de control, de catre organele competente ale Ministerului Finantelor Publice sau de catre autoritatile administratiei publice locale pentru bugetele locale, dupa caz.rn(2) Certificatele de obligatii bugetare vor cuprinde obligatiile datorate si neachitate pana in ultima zi a lunii in care s-a semnat contractul de privatizare, precum si dobanzile si penalitatile de intarziere calculate si neachitate pana la data intrarii in vigoare a prezentului act normativ, ramase nestinse la data emiterii acestora.”rn6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 6. – (1) Inlesnirile la plata prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a) si c), art. 4 si art. 12 se vor aproba prin ordin comun al Ministerului Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale si al Ministerului Finantelor Publice sau Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului pentru contributiile la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, datorate si neachitate pana la 30 iunie 2003, dupa caz.rn(2) Inlesnirile la plata prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d) vor face obiectul unei conventii incheiate intre Agentia Domeniilor Statului si beneficiarii acestora.rn(3) Nerespectarea conventiilor incheiate conform alin. (2), precum si rezilierea contractului de concesiune atrag anularea inlesnirilor prevazute la art. 1 alin. (1) lit. d) si obligatia de plata de catre beneficiarii acestora a intregii sume neplatite si calculul penalitatilor de intarziere pentru suma ramasa de plata de la data la care conventiile si-au pierdut valabilitatea.”rn7. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 7. – (1) Inlesnirile la plata prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si la art. 4 isi pierd valabilitatea in situatia in care societatea comerciala nu isi achita obligatiile bugetare curente ale fiecarui an fiscal cu termene scadente incepand cu data semnarii ordinului comun de acordare a inlesnirilor la plata. In cazul in care societatea comerciala nu achita la scadenta obligatiile bugetare curente, poate efectua plata acestora in cel mult 90 de zile, impreuna cu dobanzile si penalitatile de intarziere aferente. Obligatiile bugetare cu termene de plata dupa data de 1 septembrie a fiecarui an fiscal vor fi achitate pana cel tarziu la data de 20 decembrie a anului respectiv.rn(2) Orice alte obligatii bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere, ce nu fac obiectul inlesnirilor la plata acordate prin ordinul comun, datorate dupa intrarea in vigoare a prezentului act normativ si pana la emiterea ordinului comun, se vor achita in 90 de zile de la data semnarii acestuia.”rn8. Articolul 8 va avea urmatorul cuprins:rn”Art. 8. – (1) Nerespectarea conditiilor si a termenelor in care s-au aprobat inlesnirile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a), b) si c) si la art. 4 atrage anularea inlesnirilor acordate, inceperea sau continuarea, dupa caz, a executarii silite pentru intreaga suma neplatita si obligatia de plata a dobanzilor si penalitatilor de intarziere calculate de la data la care termenele si/sau conditiile nu au fost respectate.rn(2) Pentru sumele esalonate la plata conform art. 1 alin. (1) lit. d) si art. 4 se datoreaza si se calculeaza dobanzi conform Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, plata acestora efectuandu-se impreuna cu rata respectiva. Pe perioada de gratie acordata la esalonare dobanzile datorate conform legii se achita lunar.rn(3) Pentru sumele esalonate la plata conform art. 4 se constituie o garantie, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a ordinului comun, la nivelul a doua rate medii din esalonare, reprezentand sume esalonate si dobanzi datorate pe perioada esalonarii la plata.rn(4) Garantia poate fi constituita atat in numerar, la trezoreria organului fiscal in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al contribuabilului, cat si sub forma unei scrisori de garantie bancara.”rn9. Dupa articolul 8 se introduc 6 noi articole, articolele 9-14, cu urmatorul cuprins:rn”Art. 9. – Eventualele profituri rezultate in urma aplicarii prevederilor art. 1 alin. (1) nu se impoziteaza, acestea utilizandu-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenti, conform legii.rnArt. 10. – Inlesnirile la plata prevazute de prezentul act normativ se anuleaza in conditiile in care contractul de privatizare inceteaza sa mai produca efecte, pe baza notificarii transmise de catre Agentia Domeniilor Statului organului fiscal teritorial in a carui raza teritoriala societatea comerciala isi are domiciliul fiscal.rnArt. 11. – Pentru obligatiile bugetare restante, societatile comerciale cuprinse in anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, altele decat cele mentionate la art. 1, beneficiaza de prevederile Legii nr. 254/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.rnArt. 12. – Orice alte obligatii bugetare reprezentand impozite, taxe, contributii si alte venituri bugetare, inclusiv dobanzi si penalitati de intarziere, datorate si neachitate la data intrarii in vigoare a prezentei legi de catre societatile comerciale cuprinse in anexele nr. 1 si 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, ce nu fac obiectul inlesnirilor la plata acordate conform art. 1, 4 sau 11, dupa caz, se esaloneaza la plata pe o perioada de 5 ani cu