In temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
Articol unic. – Ordonanta Guvernului nr. 128/1998 pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, se modifica si se completeaza astfel:
1. Articolul 13 litera b) va avea urmatorul cuprins:
„b) creselor, gradinitelor, caminelor de copii, de batrani, azilurilor, spitalelor, scolilor, institutiilor de cult, persoanelor cu handicap, precum si persoanelor fizice care au avut de suferit de pe urma calamitatilor naturale, la propunerea directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa consultarea organelor administratiei publice locale sau judetene ori a serviciilor ministeriale descentralizate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, dupa caz;”
2. Dupa articolul 13 se introduce articolul 131 cu urmatorul cuprins:
„Art. 131. – Se pot atribui, cu titlu gratuit, la propunerea Ministerului Finantelor, bunuri intrate in proprietatea privata a statului persoanelor juridice care au calitatea de destinatar, bunuri care nu pot fi valorificate in conditiile prezentei ordonante, pe baza de hotarare a Guvernului.”