Art. I. – Capitolul III din Ordonanta Guvernului nr. 7/1998 privind unele masuri de protectie sociala a personalului militar si civil, care se vor aplica i perioada restructurarii marilor unitati, unitatilor si formatiunilor din compunerea Ministerului Apararii Nationale, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 34 din 29 ianuarie 1998, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

„CAPITOLUL III
Masuri active de protectie a personalului militar si a salariatilor civili disponibilizati prin restructurarea armatei

Art. 15. – (1) in sensul prezentei ordonante, prin masuri active de protectie se itelege acele masuri care au ca scop combaterea somajului si sprijinirea persoanelor aflate i cautarea unui loc de munca pentru a dobindi statutul de persoana ocupata.
(2) Masurile active se realizeaza de Ministerul Apararii Nationale impreuna cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale si cu alte ministere si agentii cu atributii i domeniul ocuparii fortei de munca.
(3) Personalul militar si salariatii civili disponibilizati prin restructurarea armatei beneficiaza de servicii de preconcediere organizate de Ministerul Apararii Nationale, respectiv de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.
Art. 16. – in vederea realizarii masurilor active de protectie si a serviciilor de preconcediere Ministerul Apararii Nationale va icheia cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, cu Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si cu alte ministere si agentii implicate acorduri de colaborare privind tipurile de masuri active si procedurile de implementare a acestora.
Art. 17. – Cheltuielile pentru ifaptuirea masurilor active si a serviciilor de preconcediere vor fi suportate din bugetul de stat si din alte surse atrase i conditiile legii.”
Art. II. – Ordonanta Guvernului nr. 7/1998, cu modificarile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, va fi republicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, dupa aprobarea acestora de catre Parlament, dindu-se textelor o noua numerotare.
Bucuresti, 1 martie 2001.
Nr. 37