M. Of. nr. 0258 din 12 Aprilie 2011
Act nr. 338/30 Martie 2011
Hotărâre privind modificarea anexei nr. 21 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100258)
    Guvernul României

M. Of. nr. 0258 din 12 Aprilie 2011
Act nr. 334/30 Martie 2011
Hotărâre pentru suportarea din bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor a sumelor necesare realizării Sistemului informaţional-decizional hidrologic (DESWAT) (201100258)
    Guvernul României

M. Of. nr. 0258 din 12 Aprilie 2011
Act nr. 339/30 Martie 2011
Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia foştilor proprietari, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului (201100258)
    Guvernul României

M. Of. nr. 0258 din 12 Aprilie 2011
Act nr. 128/17 Februarie 2011
Ordin privind aprobarea ghidurilor de practică medicală pentru specialitatea chirurgie orală şi maxilo-facială (201100258)
    Ministerul Sănătății

M. Of. nr. 0258 din 12 Aprilie 2011
Act nr. 278/01 Aprilie 2011
Ordin privind modificarea art. 4 alin. (1) din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.571/1.047/2010 pentru aprobarea măsurilor de punere în aplicare a strategiei e-România şi e-Sănătate şi implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-line), cardul naţional de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere şi dosarul electronic medical (201100258)
    Ministerul Sănătății
Decizii și Ordine ANAF și MFP
Ordinul MFP nr. 1801/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii peersaone fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmit în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, publicat  în Monitorul Oficial nr. 238 din 5 aprilie 2011. Descarcă documentul legislativ aici