„Emiterea Ordinului ANAF nr. 4140/2017 din data de 29 decembrie 2017 reprezintă o sfidare şi o bătaie de joc la adresa a peste 600 de mii de români, care au descoperit după sărbători că au noi obligaţii fiscale într-o lună de zile. Chiar dacă ANAF estimează un impact pentru 210.000 de contribuabili, în realitate datele statistice ale aceeaşi instituţii arată că sunt peste 600.000 de persoane cu activităţi independente sau venituri din alte surse. Prin impunerea Declaraţiei 600, persoanele care au realizat venituri în 2017, altele decât din salariu, respectiv din activităţi independente, drepturi de autor, chirii, dividende, etc. mai mari de 22.800 lei sunt obligate să declare aceste venituri la ANAF şi să plătească contribuţii sociale şi/sau de sănătate. Astfel, cei cu venituri din drepturi de autor, cărora le-au fost reţinute la sursă contribuţiile sociale şi de sănătate în 2017, vor trebuie să plătească 7.980 de lei, în avans, pentru 2018. Iar persoanele cu venituri din dividende vor trebui să plătească o taxă nouă, respectiv contribuţia de sănătate de 10%, calculată la nivelul unui salariu minim brut/lună, adică 2.280 lei în avans pentru 2018. Acestea sunt noi biruri puse în spinarea celor cărora deja le-au fost reţinute din salariu contribuţiile la sistemul de sănătate şi de pensie”, a explicat Orban.

El a adăugat că prin această declaraţie cei vizaţi sunt chemaţi să-şi exprime acordul prin propria semnătură că vor plăti aceste noi taxe la nişte venituri „ipotetice şi incerte”.

„Este o strategie pentru acoperirea unui abuz întrucât obligă oamenii să plătească în avans taxe pe venituri care nu au fost încă realizate în 2018. În plus, contribuabilii nu se află în posesia tuturor informaţiilor privind venitul realizat în 2017, deoarece termenul pentru primirea adeverinţelor anuale este 28 februarie (în cazul drepturilor de autor), iar veniturile din dividende nu pot fi estimate până la 31 ianuarie”, a completat Ludovic Orban.

Potrivit liderului PNL, nu a existat şi nu există nicio informare a contribuabililor cu privire impunerile fiscale nou introduse.

„Mai grav, acestea au apărut chiar dacă normele metodologice la OUG 79/2017, în baza căreia a fost emis Ordinul ANAF, nu au fost publicate. Timpul scurt, lipsa unor reglementări clare, slaba informare a cetăţenilor a creat confuzie şi iritare în rândul populaţiei”, a afirmat Orban.

El a anunţat că Partidul Naţional Liberal va sprijini persoanele fizice vizate de noile reglementări fiscale să atace în instanţa de contencios-administrativ Ordinul ANAF 4140/2017 şi să invoce în timpul procesului excepţia de neconstituţionalitate a OUG 79/2017.

„Punerea la plată a românilor care realizează venituri din alte activităţi decât din salarii arată ura nestinsă a post-comuniştilor aflaţi la guvernare faţă orice om liber care trăieşte pe propriile picioare şi câştigă din activităţi independente”, a adăugat Orban.

PNL propune mai multe măsuri: eliminarea contribuţiei de sănătate pentru veniturile realizate din dividende sau din alte surse pentru persoanele care obţin venituri din salarii; plata contribuţiilor sociale şi de sănătate suplimentare faţă de cele reţinute salariaţilor trebuie să fie opţionale; modificarea termenului de depunere a Declaraţiei 600 pentru 25 martie 2018, concomitent cu primul termen de plată; reţinerea la sursă a contribuţiilor sociale şi de sănătate în cazul veniturilor din drepturile de autor; Declaraţia 600 să nu se raporteze la 2017 şi să se facă apel la conformarea voluntară pentru 2018 pentru colectarea primei tranşe de impunere a veniturilor estimate, iar tranşele 2, 3 şi 4 să se bazeze pe date certe şi confirmate; declaraţiile celor care nu s-au conformat sau nu au realizat venitul estimat să fie regularizate la 25 martie 2019, integral, prin decizie definitivă; implementarea declaraţiilor rectificative şi a regularizării ulterioare şi asigurarea unui timp suficient de informare şi tranzitoriu prin dispoziţii clare şi coerente din partea administraţiei fiscale.

Agerpres