”Din informaţiile pe care le avem, în foarte scurt timp – este o chestiune de zile, dacă nu de ore – va veni răspunsul oficial, însă informal ni s-a transmis că răspunsul va fi pozitiv; prin mecanismul de top-up contribuţia Uniunii Europene se extinde cu 10 puncte procentuale până în mai 2013, adică cu 12 luni începând din mai acest an”, a spus Orban.
Ministerul a precizat că doar România se află în acest caz specific. Rata de cofinanţare în mod normal este de maxim 85%, dar prin mecanismul de top-up rata ajunge la 95%.
”Aceasta este o veste foarte bună – dacă ea se va confirma şi sperăm că se va confirma – şi ne va ajuta inclusiv la creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene” în ţara noastră, a adăugat oficialul român.
În luna decembrie, Parlamentul European a aprobat mărirea cofinanţării UE pentru proiectele de dezvoltare regională finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) şi Fondul Social European (FSE), care se implementează în mai multe state membre – România, Grecia, Irlanda, Portugalia, Letonia şi Ungaria. Statele membre eligibile au trebuit să demonstreze că nu dispun de resursele necesare pentru plata contrapartidei naţionale a costurilor proiectelor şi necesitatea de a creşte ratele de cofinanţare.
O altă condiţie pentru ţările respective a fost să arate în ce scop folosesc această derogare şi să ofere informaţii cu privire la măsurile complementare pentru a concentra fondurile pentru competitivitate, creştere economică şi crearea de locuri de muncă. Creşterea ratei UE de cofinanţare este limitată la perioada pentru care statul respectiv a beneficiat de asistenţă UE prin mecanismul european de stabilitate financiară sau mecanismul balanţei de plăţi şi se va aplica retroactiv.
În cadrul reuniunii CAG de luni a avut loc o dezbatere cu caracter orientativ referitoare la viitorul cadru financiar multianual al Uniunii 2014-2020. Pe agenda reuniunii au mai figurat aspecte privind îndeplinirea de către statele membre ale UE a deciziilor luate de Consiliul European din martie.