“Salut! Îţi reamintim că ofertele cu access roaming în Spaţiul Economic European disponibile îţi permit utilizarea resurselor nationale incluse  în roaming în SEE numai pentru călătorii ocazionale, conform Politicii de utilizare rezonabilă. În situaţia în care, cartela ta SIM va utilizata  majoritar în roaming într-o perioadă de monitorizare de 4 luni, conform politicii de utilizare rezonabilă, vei fi tarifat pentru utilizarea serviciilor în roaming in SEE până când, cartela ta SIM va fi folosită majoritar în România. Tarifele de roaming în ţările din SEE vor fi următoarele: 0.038 /min apelat, 0.0108/min primit, 0.0119/SMS, 0.0071 /MB (în Euro TVA inclus). Mai multe detalii în Politica de utilizare rezonabilă a Serviciilor Roaming SEE pe www.orange.ro/roaming”, se arată în mesajul Orange trimis abonaţilor. 

Utilizarea resurselor de roaming este considerată rezonabilă atât timp cât serviciul de roaming este folosit doar pentru călătorii ocazionale în afara teritoriului României. Scopul politicii de utilizare rezonabilă este acela de a detecta şi de a preveni utilizarea abuzivă sau anormală a serviciilor de roaming.Orange România este îndreptățită să cunoască locul de reședință sau legăturile stabile ale Clientului cu Teritoriul, putând în acest sens să solicite Clientului documentele necesare. În cazul în care Clientul nu prezintă Orange România documentele care să dovedească reşedinţa în România sau legăturile stabile cu România, Orange România va putea aplica o suprataxa Serviciului de Roaming SEE.

Conform Regulamentului UE 531/2012 modificat şi completat de Regulamentul 2015/2120, precum şi conform  Regulamentului de Implementare al Comisiei 2016/2286, pentru a determina dacă o utilizare este excesivă, abuzivă sau anormală vor fi luate în considerare oricare dintre următorii  indicatori:
 
    indicatori obiectivi privind prezenţa fizică (conectarea cartelei SIM) şi consumul (apelurile, SMS-urile sau traficul de internet), majoritare în roaming SEE față de consumul și prezența naționale, în mod cumulat şi pentru o perioadă de monitorizare de cel puţin 4 luni
    indicatori obiectivi privind inactivitatea unei Cartele SIM pe teritoriul național, asociată unei utilizări preponderente sau chiar exclusive în roaming
    indicatori obiectivi privind cumpărarea și utilizarea succesivă în roaming a mai multor cartele SIM de către același client

 

Aceşti indicatori reprezintă dovada unei utilizări excesive, abuzive sau anormale a serviciilor de Roaming. În cazul în care există dovezi bazate pe indicatorii mai sus mentionati, Orange Romania avertizează Clientul cu privire la comportamentul detectat iar, în absența unei modificări a comportamentului de consum, poate aplica o suprataxă la valoarea serviciilor de roaming SEE pe toată durată utilizării abuzive sau anormale.  Orange încetează să aplice suprataxa de îndată ce comportamentul clientului nu mai indică riscul unei utilizări abuzive sau anormale a serviciilor de roaming și acesta face dovada rezidenței/legăturilor stabile cu România. În cazul in care Orange România constată pe baza unor probe solide faptul că au fost revândute cartele SIM către persoane care nu au reşedinţa în România sau nu au legături stabile cu România, se vor aplica prevederile contractuale privind rezilierea specifică situaţiilor de revânzare a serviciilor Orange.

Plângeri la ANCOM

Pentru că în 2017 s-au modificat condiţiile de utilizare a serviciilor de roaming în Spatiul Economic European (Roamlike at home), 8% dintre sesizările primite de ANCOM anul trecut au avut drept subiect probleme generate de aplicarea noilor prevederi europene.

ANCOM poate interveni direct în situatiile în care furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune încalcă drepturile de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor (sau nu respectă legislaţa din acest domeniu), nu includ anumite informaţii în contracte sau nu respecta condiţiile de încheiere a contractelor la distanţă.

Reclamatiile privind nerespectarea conditiilor contractuale pot fi adresate de către utilizatorii persoane fizice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar persoanele juridice aflate în aceasta situatie se pot adresa instanţei de judecată competente.