De asemenea, la momentul includerii în portofoliul de creanţe imobiliare cu care se garantează obligaţiunile ipotecare, fiecare credit nu trebuie să înregistreze întârziere la plată, iar ulterior, pe durata menţinerii în portofoliul de creanţe, să nu înregistreze o întârziere la plată mai mare de 15 zile.

Valoarea actualizată a elementelor componente din portofoliul de creanţe trebuie să depăşească valoarea actualizată a obligaţiilor de plată asumate prin realizarea tuturor emisiunilor de obligaţiuni ipotecare, pe întreaga durată de viaţă a obligaţiunilor, cu procentul prevăzut în prospect sau, după caz, în documentul de ofertă care atestă condiţiile emisiunii, care nu poate fi mai mic de 2%, astfel încât deţinătorii de obligaţiuni ipotecare să fie garantaţi în orice moment cu portofoliul de creanţe până la scadenţa obligaţiunilor ipotecare.

Autorităţile române s-au angajat faţă de Fondul Monetar Internaţional şi Comisia Europeană să trimită Parlamentului, până la finalul lunii martie 2014, proiectul legii care reglementează emiterea de obligaţiuni ipotecare. Vechea legislaţie în acest domeniu este din 2006, anterior declanşării crizei economice şi financiare mondiale.

Instituţiile de credit reclamă necesitatea stringentă a utilizării emisiunilor de obligaţiuni ca sursă alternativă de finanţare, iar o barieră în această direcţie o reprezintă scăderea apetitului de risc al investitorilor.

Potrivit MFP, noul cadru legislativ îşi propune să asigure o protecţie sporită pentru investitori, să diminueze riscurile generate de activitatea de emisiune a obligaţiunilor ipotecare şi să asigure separarea clară a competenţelor între autorităţile de supraveghere sectoriale – BNR şi ASF.AGERPRES