Comisia Europeană a demarat o procedură de infringement împotriva României

Comisia Europeană a luat miercuri decizia de a demara o procedură de infringement împotriva României, trimițând o scrisoare oficială de punere în întârziere, în urma constatării că țara nu respectă în mod corect regulile Directivei 2011/7 privind combaterea întârzierii în efectuarea plăților în tranzacțiile comerciale.

Întârzierile în efectuarea plăților au fost identificate ca având un impact semnificativ asupra lichidității și stabilității financiare a întreprinderilor din România. Conform comunicatului de presă emis de Executivul comunitar, aceste întârzieri nu doar afectează competitivitatea și rentabilitatea companiilor, ci pot duce și la falimentul farmaciilor independente din țară.

Directivele Uniunii Europene prevăd ca autoritățile publice să își plătească facturile într-un interval de 30 de zile calendaristice, interval care poate fi prelungit până la maximum 60 de zile calendaristice în cazul entităților publice care furnizează servicii medicale.

Scrisoarea de punere în întârziere este motivată de întârzierile semnificative în plățile către farmaciile independente pentru medicamentele eliberate pacienților prin sistemul național de asigurări de sănătate. Aceste întârzieri pun în pericol stabilitatea financiară a farmaciilor, care sunt direct responsabile în fața distribuitorilor și altor părți implicate în lanțul de aprovizionare.

În urma emiterii scrisorii de punere în întârziere, România are la dispoziție două luni pentru a răspunde și a remedia deficiențele semnalate de către Comisie. În cazul în care răspunsul nu este considerat satisfăcător, Comisia poate decide să treacă la etapa următoare a procedurii de infringement, prin emiterea unui aviz motivat.

farmacie, colegiul farmaciștilor bucurești
SURSA FOTO: Dreamstime

Probleme pentru România, Bulgaria și Spania legate de legislația privind achizițiile publice

De asemenea, Comisia Europeană a decis să deschidă o procedură de o procedură de infringement prin trimiterea unei scrisori de punere în întârziere pentru România și a emis avize motivate în ceea ce privește Bulgaria și Spania pentru nerespectarea legislației privind achizițiile publice.

Normele care reglementează contractele de achiziții publice și contractele de concesiune (Directiva 2014/23/UE, Directiva 2014/24/UE și Directiva 2014/25/UE) trebuiau să fie transpuse de statele membre în dreptul intern până la 18 aprilie 2016.

Aceste directive urmăresc să deschidă piețele publice unei concurențe reale între întreprinderile din întreaga UE și să asigure cel mai bun raport calitate-preț pentru achizițiile publice.

Comisia vizează unele aspecte legate de, printre altele, restricționarea drepturilor operatorilor în cazul României și de excluderea spitalelor private de la normele UE privind achizițiile publice chiar și atunci când acestea sunt finanțate parțial din fonduri publice în cazul Bulgariei.

Legislația spaniolă nu respectă, în special, domeniul de aplicare a directivelor în ceea ce privește tipul de autorități contractante, contractele și modificările contractuale care trebuie să fie acoperite.