DOAR că unele state membre, printre care România şi Bulgaria, mai au de depăşit unele bariere.

Românii nu se pot bucura de toate drepturile care le revin conform legislaţiei europene chiar dacă au trecut cinci ani şi jumătate de la aderarea la Uniunea Europeană. De doi ani de zile suntem amăgiţi cu intrarea în spaţiul Schengen, iar piaţa muncii este blocată de mai multe state vestice.

Care sunt avantajele dar şi dezavantajele pieţei unice pentru România puteţi vedea mai jos, din filmuleţul realizat de europarltv.europa.eu.

<object width="412" height="336" id="flashcontent-8589335487847433190" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0"><param name="Movie" value="http://europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?vid=c7176c06-720d-4dc6-940c-a08a00e4c508&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&lang=ro&bitrate=1821&loop=off&autoplay=off&startVolume=medium&showTitle=on&showBottom=on&handlerUrl=http://europarltv.europa.eu"></param></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="scale" value="noscale"></param><param name="salign" value="tl"></param><embed src="http://europarltv.europa.eu/swf/EmbedPlayer.swf?vid=c7176c06-720d-4dc6-940c-a08a00e4c508&cid=00000000-0000-0000-0000-000000000000&lang=ro&bitrate=1821&loop=off&autoplay=off&startVolume=medium&showTitle=on&showBottom=on&handlerUrl=http://europarltv.europa.eu" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scale="noscale" salign="tl" width="412" height="336"></embed></object>