Liberalii pariază pe o echipă de forță în alegerile locale de duminică, din Giurgiu. Ne referim la Dumitru Beianu și Adrian Anghelescu.

Ultimul a intrat în cura pentru primăria din Giurgiu și spune că municipiul are nevoie de o administrație locală eficientă, transparentă, concentrată pe interesul comunităţii, în slujba cetățeanului, axată pe dezvoltarea economică și socială a orașului.

” Bunăstarea giurgiuvenilor se poate asigura prin locuri de muncă bine plătite în urma atragerii de investiții noi și susținerea agenților economici existenți.

Principalele obiective pentru municipiul Giurgiu:

Stabilirea unei strategii locale eficiente privind dezvoltarea și funcționarea serviciului de curățenie, salubrizare, dezinsecție, întreținere spații verzi și gestionare a deșeurilor la nivelul municipiului, prin societățile publice ale orașului;

Crearea unui port comercial nou, reabilitarea și extinderea portului turistic din vecinătatea Capitaniei Portului Giurgiu, în parteneriat cu C.N. APDF S.A.;

Realizarea unei zone de agrement de-a lungul Canalului Plantelor și în zona Ostrovului Mocanașu, care să includă plajă, faleză, zonă de restaurante, spații de joacă în aer liber;

Crearea unui parc industrial în zona fostului combinat chimic (platforma 1) prin expropriere si decontaminarea terenului din fonduri europene;

Valorificarea Zonei Libere Giurgiu prin modernizarea și extinderea infrastructurii pe care o oferă investitorilor;
Finalizarea și viabilizarea (realizarea tuturor rețelelor de utilitate) șoselei de centură a orașului, pe inelul de nord (segmentul Dunăreana – DN 5C) și crearea prin împădurire a unei „centuri verzi” adiacent șoselei de centură, cu terenuri de sport și parcuri de agrement;

Digitalizarea primăriei și a instituțiilor subordonate în vederea depunerii și eliberării de documente în format electronic, cu mențiunea specială a Direcției de Urbanism, pentru obținerea mai rapidă a autorizațiilor de construire;
Susținerea performanței și sprijinirea financiară a elevilor și sportivilor prin acordarea unui sistem de burse de merit, de studiu și burse sociale;

‍Reconstruirea Cetății lui Mircea cel Batran, reabilitarea Podului Bizetz și crearea unui festival medieval „La cetatea lui Mircea”;

‍Reamenajarea Parcului Steaua Dunării pentru crearea unei zone de agrement cu spații pentru picnic, zonă de street-food, târg de vechituri, patinoar, pistă de biciclete și de karting;

‍Realizarea unui Centru de Sănătate Multifuncțional (Policlinică) care va asigura servicii de medicină internă, cardiologie,neurologie, ORL, pediatrie și alte specialități, în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu;

Modernizarea și profesionalizarea Poliției Locale pentru garantarea siguranței cetățeanului pe timp de zi şi de noapte, crearea unui centru integrat de monitorizare a ordinii publice și a traficului auto prin intermediul unui sistem de supraveghere cu camere video, în zonele importante ale orașului, în parteneriat cu instituțiile publice cu atribuții în domeniu (structurile M.A.I.)”, sunt obiectivele lui Anghelescu.

De partea cealaltă, Dumitru Beianu are o viziune clară pentru Giurgiu. Infrastructura medicală este în top. În toate cercetările sociologice, sănătatea reprezintă, alături de problema sensibilă a locurilor de muncă, cel mai important domeniu pentru români. Este evident că sistemul sanitar românesc este deficitar la toate capitolele, iar măsurile luate până acum au fost insuficiente pentru obţinerea serviciilor de calitate aşteptate. PNL propune, începând cu 2021, creşterea graduală a alocării bugetare pentru sănătate, pentru care se alocă sume importante prin Planul Naţional de Relansare Economică. Multe probleme inventariate sunt de competenţa guvernului, unele fiind rezolvabile doar prin schimbarea cadrului legislativ. Dar, chiar şi în aceste condiţii, administraţia judeţului are de rezovat multe alte carenţe ce afectează grav buna funcţionare a sistemului medical.

În condiţiile în care s-a anunţat finanţarea reabilitării/construirii a 25 de spitale judeţene, este vital să fie gândit un proiect care să trateze modernizarea integrală a celei mai mari unităţi spitaliceşti, Spitalul Judeţean. Vorbim de organizare acces, refacere circuite, reabilitare termică şi reabilitare interioară a construcţiei, dotare cu aparatură de specialitate şi mobilier, sistem modern de furnizare electricitate, aer cald şi rece în sistem de trigenerare, etc.

Provocarea asociată, generată de migraţia cadrelor medicale, este de a aduce în judeţul Giurgiu cât mai mulţi specialişti, cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată sau de colaborare. Ţinând cont de afecţiunile constatate, de secţiile existente și de dotările actuale, care trebuie completate în anii următori, se impune luarea unor măsuri. Identificarea necesarului de resurse umane, pentru Spitalul Județean (cadre medicale medii şi superioare, personal auxiliar) coroborat cu elaborarea unui pachet de avantaje, care pe lângă acordarea sporurilor sau a stimulentelor să includă şi posibilităţi de cazare, bani pentru transport etc., reprezintă cea mai urgentă măsură a viitoarei conduceri a Consiliului Judeţean Giurgiu. Aceeaşi abordare trebuie luată şi în ceea ce priveşte amenajarea centrelor medicale în comune reprezentative, ca modalitate de tratare eficientă a persoanelor din mediul rural.

Al doilea obiectiv ca mărime şi complexitate intervenţională, Spitalul Bolintin-Vale, funcţionează în clădiri localizate pe teritoriul administrativ al comunei Bolintin-Deal, comună care, prin hotărâri ale Consiliului Local, onorează toate solicitările pentru sprijin financiar şi nu numai, ale conducerii spitalului. Este necesară, între cele trei entităţi administrative, rediscutarea situaţiei juridice şi clarificarea acesteia. Pe aceeaşi abordare, şi această unitate va beneficia, în următoarea sesiune de depunere proiecte pe fonduri europene, de sprijin pentru întocmirea şi depunerea unui proiect complex de reabilitare.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, care tratează afecţiuni ale sistemului respirator, are nevoie de extinderea spaţiilor de cazare cu încă un pavilion, fiind una dintre puţinele unităţi medicale de profil din această zonă geografică iar ca dotare, după ce a primit recent un aparat nou de radiologie, trebuie completată lista echipamentelor medicale specifice şi înlocuirea mobilierului învechit.

Secţia Exterioară a Spitalului Judeţean, al cărui ambulatoriu a fost reabilitat în 2011, pe fonduri europene, are nevoie de astfel de lucrări periodic, deoarece tratează bolnavi cu afecţiuni psihice, domeniu complex pentru care trebuie alocate resurse umane şi financiare importante.

Nu în ultimul rând, este necesară amenajarea unui nou sediu al Ambulanţei, în zona fostului punct vamal, sediu care să cuprindă spaţii funcţionale, garaje închise, platforme betonate şi copertine pentru protejarea tuturor autospecialelor folosite la intervenţii.

Cele două Policlinici, din Giurgiu şi Bolintin-Vale, beneficiază de locaţii în care mulţi medici şi-au amenajat cabinete moderne şi funcţionale achiziţionate fără incidente în mandatul 2008 – 2012; acestea sunt tranzitate zilnic de sute de pacienţi, motiv pentru care au nevoie de lucrari anuale de reparaţii şi reabilitare, precizarea fiind necesară pentru că ultima lucrare de acest gen, la care s-a adăugat ulterior mansardarea întregii clădiri, a fost realizată la Policlinica din Giurgiu, după mulţi ani de aşteptări, în anii 2010 – 2011!

Compania Naţională de Investiţii finanţează modernizarea şi construcţia de dispensare şi centre medicale în mediul rural şi vor trebui susţinute toate comunele care vor dori să amenajeze asemenea spaţii pentru tratarea în ambulatoriu a afecţiunilor care nu impun spitalizarea bolnavilor.

Investiţiile, la fel de necesare în perioada următoare, ţin cont că judeţul Giurgiu beneficiază, la această oră, de 4 unităţi spitaliceşti publice care, cu excepţia Spitalului Bolintin Vale, sunt în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, fiecare cu priorităţi distincte:

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu:
Reabilitare şi dotare Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
Motivație:
– necesitatea imperativă de a păstra un nivel controlat al temperaturii, pe toată perioada anului, în spaţiile de lucru ale personalului medical şi în saloane;
-lista achiziţiei de echipamente şi mobilier trebuie să cuprindă tot ceea ce este necesar pentru investigaţii şi tratamente de ultimă generaţie, solicitările medicilor, rămase fără răspuns în ultimii ani, completând o listă impresionantă.
Valoare estimată (EUR): 15.000.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: investiţia trebuie să includă și un sistem de trigenerare energie termică şi apă caldă, aer condiţionat și energie electrică.
Ambulatoriu de specialitate
Motivație:
– existenţa unor cabinete medicale amenajate în diferite puncte ale clădirilor a reprezentat o soluţie de moment care, în perspectivă, trebuie regândită.
Valoare estimată (EUR): 1.500.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: se află în desfăşurare procedura de desemnare a câştigătorului licitaţiei privind execuţia lucrărilor, pentru un proiect câştigat recent.
Ambulatoriu oncologic
Motivație:
‍- incidenţa îngrijorătoare a diferitelor forme de cancer impun finanţări cu prioritate în acest domeniu;
‍Valoare estimată (EUR): 500.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: investiţia cuprinde doar extinderea şi modernizarea spaţiilor destinate tratamentului.
Reabilitare Secţie Exterioară Vadu Lat
Motivație:
– incidenţa cazurilor tratate de medici dar şi a problemelor care apar la persoane netratate continuu impun organizarea eficientă a unui spaţiu corespunzător suficient.
‍Valoare estimată (EUR): 500.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: investiţia cuprinde reabilitarea şi extinderea spaţiilor existente.
Spitalul Bolintin-Vale
Reabilitare şi dotare Spitalul Bolintin-Vale
Motivație:
– dată fiind vechimea construcţiilor, se va avea în vedere reabilitarea interioară şi exterioară, inclusiv dotări necesare modernizării condiţiilor de tratament;
Valoare estimată (EUR): 5.000.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: elaborarea, în perioada următoare, a unui studiu de fezabilitate, presupune asocierea Consiliului Județean Giurgiu cu Consiliul Local Bolintin-Vale şi Consiliul Local Bolintin-Deal, în vederea accesării fondurilor europene.
Ambulatoriu de specialitate
Motivație:
– vizează extinderea şi modernizarea spaţiilor deţinute în oraşul Bolintin-Vale;
Valoare estimată (EUR): 1.500.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: este necesară asocierea cu Primăria Bolintin-Vale, în vederea accesării fondurilor europene.
Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
Extindere şi amenajare spații de cazare
Motivație:
– pentru investigaţii eficiente într-un domeniu cu incidenţă îngrijorătoare, spitalul are nevoie de un aparat de radiologie modern, amplasat într-un spaţiu corespunzător;
Valoare estimată (EUR): 2.000.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: construirea unui pavilion suplimentar rezolvă problema spaţiului. Elaborarea unui studiu de fezabilitate permite completarea cererii de finanţare învederea accesării fondurilor europene.
Centrul Medico-Social Mogoșești
Amenajare centru pentru îngrijiri paliative
Motivație:
– existenţa, în sistem public, a unui centru pentru tratarea bolnavilor în fază terminală este obligatorie.
Valoare estimată (EUR): 1.000.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: incidenţa ridicată a afecţiunilor agresive aduc acest proiect la stadiul de prioritate.
Sediu Ambulanță
Amenajare sediu ambulanță
Motivație:
– natura activităţilor şi urgenţa serviciilor impune existenţa unui spaţiu pentru toate categoriile de activităţiș
Valoare estimată (EUR): 500.000;
Perioada de execuție: 2020 – 2024;
‍Observații: existenţa unui spaţiu neamenajat simplifică posibilitatea de a accesa fonduri de la bugetul naţional pentru extindere, finisaje şi dotări”, unt doar câteva dintre obiectivele lui Beianu.