Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a oferit clarificări despre sistemul RO e-Transport. Noul cadru legal, care va fi implementat de la 1 iulie, este prezentat în mass-media fără a fi aprofundat, subliniază agenția.

ANAF a oferit clarificări despre sistemul RO e-Transport

Instituția menționează că, în ciuda informațiilor apărute în presă, românii nu vor avea parte de o taxă suplimentară.

„Articolele de presă în care se menționează ‘noua taxă care lovește buzunarul românilor de la 1 iulie’ dezinformează mediul de afaceri, fiind redactate tendențios prin prezentarea în mod personal a cadrului legal RO e-Transport, fără aprofundarea acestuia”, subliniază autoritatea într-un comunicat.

De asemenea, autoritatea face și următoarele mențiuni:

  • Prin implementarea Sistemului RO e-Transport nu se impune nicio o taxă suplimentară contribuabililor, indiferent de modul de organizare sau cifra de afaceri a acestora;
  • Sistemul RO e-Transport are ca scop monitorizarea transporturilor de bunuri (inclusiv cele cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național), permițând autorităților să determine punctele potențiale de deturnare din sau în lanțul de aprovizionare, inclusiv identificarea verigilor intermediare dintre producătorii și comercianții bunurilor;
  • Modulele informatice pentru declararea transporturilor de bunuri în Sistemul RO e-Transport precum și cele pentru monitorizarea transporturilor de bunuri sunt puse în mod gratuit la dispoziția mediului de afaceri;
  • Sistemul RO e-Transport a fost instituit în baza prevederilor OUG 41/2022 începând cu 1 iulie 2022. Obligația declarării în sistem a bunurilor cu risc fiscal ridicat (inclusiv fructe și legume), subzistă de la această dată pentru toate categoriile de contribuabili;
  • Începând cu 1 iulie 2024, se preconizează extinderea categoriilor de bunuri cu risc fiscal ridicat ce urmează a fi monitorizate prin sistemul RO e-Transport inclusiv produse agroalimentare (carne, lapte și ouă ). Obligația vizează toți utilizatorii prevăzuți la art. 8 alin (1) lit. c) și e) din OUG 41/2022 cu modificările și completările ulterioare;
  • Precizăm că laptele care se încadrează la codul N.C. 0401 20 99 (lapte neprelucrat) nu face obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport;
  • Nu se declară în Sistemul RO e-Transport bunurile care sunt transportate cu vehicule cu masa tehnică autorizată sub 2.5 tone sau a căror masă este sub 500 kg sau au o valoare sub 10.000 lei (fără TVA).
ANAF
ANAF / SURSA FOTO: News18.ro

Prin implementarea Sistemului RO e-Transport nu se instituie nicio taxă suplimentară pentru contribuabili

Agenția a explicat apoi că următoarele bunuri nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

„Precizăm că, în conformitate cu prevederile art. 8 alin (1) din Ordinul comun ANAF/AVR nr. 2545/6316/2022, transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, precum și transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, menționate la art. 11 alin. (1) și (2) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport”, informează autoritatea.

ANAF a subliniat apoi că nu se instituie nicio taxă suplimentară pentru contribuabili prin implementarea sistemului RO e-Transport, indiferent de mărimea acestora.

„Acest lucru se aplică indiferent de mărimea acestora, motiv pentru care o eventuală creștere a prețurilor produselor agroalimentare nu poate fi justificată de obligațiile de declarare a transporturilor de bunuri” este menționat în comunicat.