Pe această piaţă, tranzacţionarea (vânzarea şi cumpărarea) energiei electrice se va face în baza unor contracte cadru agreate şi semnate între participanţi, urmând că elementele tranzacţiei să fie stabilite în timp real în cadrul fiecărei sesiuni zilnice de tranzacţionare. Prin elementele tranzacţiei se înţeleg: profilul livrării (bandă, gol, vârf), perioada de livrare (o zi, o săptămâna, o luna, trimestru, semestru şi an) şi preţul.

Tranzacţiile vor fi anonime, participantul necunoscând contrapartea decât în momentul încheierii tranzacţiei. În acelaşi timp, toate elementele tranzacţiei vor fi cunoscute de toţi ceilalţi participanţi respectându-se, astfel, principiile de transparenţă şi nediscriminare.

În trecut, furnizorii au tranzacţionat – cu succes – volume importante pe platforme similare Trayport, în condiţiile în care tranzacţiile Over-the-counter (OTC) or off-exchange trading puteau fi încheiate direct între două părţi. Astfel de platforme, utilizate în toată Europa, facilitează încheierea de tranzacţii între participanţi eligibili care au agreat anterior clauzele contractuale. Libertatea este oferită astfel participanţilor prin toate criteriile deja preagreate, rămânând că la un anumit moment aceştia să-şi manifeste opţiunea de cumpărare/vânzare de energie electrică a profilului, perioadei dorite (de exemplu, cumpărare 5 MW bandă, anul 2015) şi preţului acceptat.

În cazul platformei de tip OTC, au fost introduse cerinţe suplimentare de transparenţă faţă de mediile europene de tranzacţionare, cum ar fi numărul minim de patru parteneri din lista de eligibilitate (ceea ce poate fi o piedică pentru noi intraţi pe piaţă). Mai mult, cerinţa de transparenţă a impus verificarea de către OPCOM a contractelor încheiate, deşi nu este o practică curentă a mediilor de tranzacţionare similare europene.

'Sperăm că aceste abateri de la modelul clasic european nu vor fi în măsură să afecteze tranzacţionarea propriu-zisă. Estimăm că în decurs de circa 6 luni, noua piaţă dezvoltată de OPCOM va contribui la creşterea lichidităţii tranzacţiilor cu produse standard pe termen lung, oferind participanţilor cumpărarea sau vânzarea de energie electrică pe produs, adaptat nevoilor lor şi la momentul necesar', a declarat Cristina Micu, membru în Comitetul Director al Asociaţiei Furnizorilor de Energie Electrică din România /AFEER/.

Reprezentanţii AFEER speră că se va crea, şi în România, un semnal de preţ al energiei electrice pe anumite profiluri şi perioade. La solicitarea societăţii civile, se vor publică preţuri agregate ale tuturor tranzacţiilor în vederea asigurării unei transparenţe totale, se precizează în comunicat.

Sursa: Agerpres