Obiectivul directivei îl reprezintă reducerea poluării cauzate de transportul rutier de mărfuri și fluidizarea traficului prin aplicarea de taxe care iau în calcul costurile poluării aerului și ale poluării fonice.
Directiva europeană stabilește că nivelul taxelor va varia în funcție de emisiile vehiculului, de distanța parcursă, precum și de locul și momentul utilizării drumurilor.
Directiva se va aplica și transportului pe autostrăzi, dispozițiile urmând a fi aplicabile vehiculelor mai mari de 3,5 tone. Dacă un stat membru dorește să acorde derogări pentru vehicule de până la 12 tone, va trebui să notifice Comisiei Europene motivele pentru care acordă aceste derogări.