Este vorba despre Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților (A.N.R.P.), care a luat decizia ca, începând cu data de 02.03.2020, activitatea de relații cu publicul să se facă doar prin telefon sau corespondență poștală, având în vedere necesitatea de a asigura unele măsuri pentru prevenirea și combaterea infecțiilor de natură virală, precum și numărul mare de petenți care se deplasează din întreaga țară la sediul instituției pentru a solicita informații sau a depune documente.

Astfel, potrivit unui comunicat de presă, programul de audiențe telefonice al A.N.R.P. va fi modificat. De asemenea, vor fi desemnate în mod suplimentar persoane calificate, respectiv va aloca mai mult timp pentru această activitate.

„Astfel, de luni până joi, informațiile vor fi oferite telefonic pe toată durata programului de lucru, respectiv de la ora 09:00 la ora 17:00, nu doar de la ora 12:00 la ora 16:00, ca în prezent. Se vor acorda audiențe telefonice și în ziua de vineri, în intervalul orar 09:00 – 14.00.

Pentru ca activitatea de informare să fie eficientă, insistăm ca persoanele să ne contacteze doar la numărul de telefon alocat domeniului de activitate al instituției care corespunde, punctual, nevoii de informare:

• 021-200 94 71 – pentru probleme legate de modul de soluționare a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 10/2001;

• 021-200 94 70 – pentru probleme legate de modul de soluționare a dosarelor constituite în temeiul legilor de fond funciar;

• 021-200 94 60 – pentru probleme legate de emiterea titlurilor de plată și a certificatelor de deținător de puncte;

• 021-200 94 85 – pentru probleme legate de modul de soluționare a dosarelor constituite în temeiul Legii nr. 9/1998 și Legii nr. 290/2003;

• 021-200 94 68 – pentru probleme legate de modul de soluționare a dosarelor constituite de culte religioase și minorități naționale.

Atragem atenția că apelarea unui alt număr de telefon decât cel alocat strict unei problematici nu va conduce la primirea unui răspuns și, pe de altă parte, va bloca accesul altor persoane interesate de domeniul respectiv”, se arată într-un comunicat de presă.

Cum se pot trimite documentele?

A.N.R.P. a stabilit și ce se întâmplă în situația în care se urmărește completarea dosarelor de despăgubiri cu documente.

În acest caz, se recomandă înaintarea acestora către A.N.R.P. prin Poșta Română sau alte servicii de curierat, cu confirmare de primire.

„Pentru transmiterea unor documente în copie sau a unor petiții, punem la dispoziție următoarele adrese de email:

[email protected]anrp.gov.ro – Legea nr. 10/2001;

[email protected] – legile fondului funciar;

[email protected] – emiterea titlurilor de plată și a certificatelor de deținător de puncte;

[email protected];

[email protected];

[email protected]

La solicitarea expresă a petenților, pentru corespondența electronică primită la adresele de mai sus până în ora 14:00, vom trimite în aceeași zi numărul cu care au fost înregistrate documentele/ petițiile. Pentru corespondența primită după ora 14:00, numărul de înregistrare va fi comunicat în ziua următoare.

Așa cum se poate observa din raportările lunare postate pe pagina noastră, la sediul A.N.R.P. se acordă consiliere unui număr mediu de 750 de persoane, în timp ce alte aproximativ 500 de persoane depun documente la Registratura Generală, aflată în același spațiu”, se mai arată în comunicat.