„Electrica informează că Electrica Furnizare SA (EFSA) a depus la Tribunalul Bucureşti o acţiune în pretenţii (dosar nr. 2869/3/2019). Obiectul cererii este obligarea Electrica SA la: plata sumei de 17.274.162 lei, reprezentând contravaloarea facturilor achitate de EFSA în lipsa unor documente justificative, astfel cum s-a reţinut de către Curtea de Conturi prin Raportul nr. 2835/17 mai 2013 şi prin Decizia nr.20/17 iunie 2013; plata dobânzii legale remuneratorii în cuantum de 3.213.445 lei, datorată începând cu data la care pârâta a încasat sumele de bani şi până la data de 31 martie 2019, a dobânzii legale calculate de la data de 31martie 2019 până la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti executorii şi a dobânzii legale penalizatoare calculate de la data pronunţării unei hotărâri judecătoreşti executorii până la achitarea efectivă a debitului principal”, arată un raport al companiei.

Totodată, Electrica informează că o altă filială, SDEE Transilvania Sud SA (SDTS), a depus la Tribunalul Braşov o acţiune în pretenţii (dosar nr. 4469/62/2018).

„Obiectul cererii este obligarea Electrica SA la: plata sumei de 8.951.811 lei, reprezentând contravaloarea serviciilor achitate de SDTS şi neefectuate de Electrica SA, în perioada 2010-2014, în baza contractelor de consultanţă, de mandat şi de prestări servicii încheiate între părţi, astfel cum s-a constatat de către Curtea de Conturi prin Raportul nr. 700/23618/04 decembrie 2013 şi prin Decizia nr. 75/23 decembrie 2013 (pentru perioada 2010-2012), respectiv de către reclamantă ca urmare a extinderii verificărilor dispuse de către Curtea de Conturi (până în anul 2014); plata dobânzii legale calculate de la data plăţii până la data restituirii efective, precum şi a diferenţei dintre contravaloarea serviciilor achitate de SDTS şi neefectuate de Electrica SA şi valoarea acestora actualizată cu rata inflaţiei, pentru perioada dintre data plăţii şi data acţiunii”, precizează compania.

În anul 2018, Grupul Electrica a obținut un profit net consolidat de 230 milioane lei, în creștere cu 34,3% față de 2017, pe baza situațiilor financiare consolidate auditate.

Veniturile operaționale totale ale Grupului Electrica, în anul 2018, s-au ridicat la valoarea de 5,778 miliarde lei, un nivel similar cu cel al anului 2017.

Grupul Electrica este un jucător-cheie pe piața de distribuție și furnizare a energiei electrice din România. În 2018, Grupul Electrica a distribuit aproximativ 17,7 TWh (în scădere cu 0,9% față de 2017) către un număr de aproximativ 3,8 milioane de utilizatori.

Grupul Electrica oferă servicii la circa 3,8 milioane de utilizatori și are o arie de cuprindere națională – cu  organizare în trei zone pentru distribuția energiei electrice: Transilvania Nord, Transilvania Sud, Muntenia Nord, și pe cuprinsul întregii țări pentru funizarea energiei electrice și pentru întreținere și servicii energetice.

Din iulie 2014, Electrica este o companie cu capital majoritar privat, listată pe bursele de valori din București și Londra.