Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, pentru anul 2018 prevede un câştig mediu lunar, determinat pe baza cheltuielilor cu salariile recalculat, este stabilit la 4.143 lei, cu 447 lei mai mult faţă de anul trecut.
Numărul de personal prognozat la finele anului este de 290 salariaţi Cheltuielile cu personalul sunt stabilite la 19,67 milioane de lei, din care 17,5 milioane de lei cheltuieli de natură salarială. Pentru bonusuri sunt alocate 2,1 milioane de lei, iar cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete sunt de 1,13 milioane lei.
Conform proiectului de buget sunt prevăzute investiţii în valoare de circa 16 milioane lei, din care 13 milioane lei alocaţii de la buget.