Numărul volumelor intrate în colecţiile bibliotecilor în anul 2014 a fost de 2,396 milioane, în coborâre cu 4,5% (113.000 volume) faţă de anul precedent. La 100 de locuitori s-au achiziţionat în medie 12 volume, mai puţin cu unul comparativ cu anul precedent. 

Cele mai multe cărţi se aflau, la sfârşitul anului 2014, în biblioteci şcolare – 65,103 milioane (38,9%), urmate de cele publice – 27,9% (din care 10,6% în biblioteci judeţene, 6,2% în biblioteci municipale şi orăşeneşti şi 11,1% în biblioteci comunale). 
În biblioteci ale institutelor de învăţământ superior se aflau 15% (25,054 milioane volume), iar 12,6% (21,019 milioane) în biblioteci naţionale şi de importanţă naţională, pe când în biblioteci specializate erau 5,6% (9,433 milioane cărţi). 

Numărul volumelor eliberate (inclusiv fotocopii şi microformate) în 2014 diferiţilor utilizatori a fost de 46,503 milioane volume, revenind în medie 12 volume pentru un utilizator. 

Cele mai multe volume eliberate unui utilizator s-au înregistrat în bibliotecile universitare, unde media a fost de 21 de volume, apoi în bibliotecile judeţene, cu o medie de 18 volume, urmate de cele municipale şi orăşeneşti, cu o medie de 14 volume eliberate pe utilizator. În bibliotecile şcolare şi în cele comunale media a fost de 10 volume eliberate pe un utilizator, iar în bibliotecile naţionale şi în cele specializate media a fost 8 volume eliberate pe un utilizator. 

În mediul urban au funcţionat 3.851 biblioteci (35,5%), cu un fond de carte de 126,164 milioane volume (75,4%), iar în mediul rural 6.994 biblioteci (64,5%), cu un fond de carte de 41,172 milioane volume (24,6%). 

Numărul utilizatorilor activi (persoane fizice) a fost, în 2014, de 3,807 milioane, mai mic cu 4,9% (197.000 persoane) faţă de anul 2013. 49,9% din numărul total al utilizatorilor activi au frecventat bibliotecile şcolare, 38,4% bibliotecile publice (dintre aceştia 13,6% utilizatori activi au frecventat bibliotecile judeţene, 8,9% bibliotecile municipale şi orăşeneşti, iar 15,9% bibliotecile comunale), 8,2% bibliotecile instituţiilor de învăţământ superior, 2,3% bibliotecile specializate şi 1,3% bibliotecile naţionale şi de importanţă naţională. 

AGERPRES