În perioada menţionată, au fost transportaţi în total 282,6 milioane pasageri, din care 4,5% au fost înregistraţi în transportul internaţional de pasageri (12,7 milioane pasageri). Transportul rutier de pasageri deţine cea mai mare pondere (78,4%), urmat fiind de transportul feroviar (17,3%). 

Transportul feroviar de pasageri a înregistrat o evoluţie negativă, atât la numărul de pasageri transportaţi, cât şi la parcursul pasagerilor, comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2015 (scădere cu 2,6%, respectiv cu 2,1%). Transportul rutier a înregistrat o creştere cu 7,7% în ceea ce priveşte numărul pasagerilor transportaţi, în timp ce parcursul acestora a crescut cu 8,5% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent. 

În transportul maritim, au fost înregistraţi 1.700 pasageri în transport internaţional. Transportul pe căi navigabile interioare a înregistrat un număr de 123.000 pasageri transportaţi în transport naţional, în timp ce parcursul acestora a fost de 6.150.000 pasageri-km. 

Transportul aerian a înregistrat un număr de 12,2 milioane pasageri transportaţi, din care 11 milioane pasageri au fost transportaţi în curse internaţionale. 

Distanţa medie de transport a unui pasager a fost superioară în primele 9 luni din 2016 în transportul rutier şi feroviar, creştere cu 0,8% şi, respectiv, cu 0,5%, dar a înregistrat o scădere cu 3,7% în transportul pe căi navigabile interioare. 

AGERPRES