"Astfel, numărul posturilor cu atribuţii de control, pe perioadă determinată, va creşte de la 1.162 la 1.362. Majorarea numărului de posturi se face cu respectarea prevederilor art. 31 din OUG 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 71/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Plata personalului contractual care efectuează controlul oficial se asigură din veniturile proprii ale Direcţiilor Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, obţinute de către acestea din domeniile specifice în care personalul respectiv îşi desfăşoară activitatea, respectiv: tarife pentru activităţi sanitar-veterinare şi de laborator, din consultanţă, acţiuni de dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare, examene şi lucrări de laborator etc.", se precizează într-un comunicat al Guvernului.

Măsura a fost luată pentru asigurarea controlului sanitar veterinar şi siguranţă alimentară pentru cele 32.161 de unităţi supuse controlului oficial al ANSVSA.

"Controlul oficial vizează verificarea activităţilor de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine animală şi nonanimală de pe teritoriul ţării noastre", se mai arată în comunicatul citat.