În primul rând, ce este ANI? Conform informațiilor existente pe site-ul Agenției Naționale de Integritate, „ANI este doar piesa centrală sau motorul unui mecanism complex de evaluare, identificare și sancționare a derapajelor de integritate”. În cei opt ani de activitate, Agenția a creat una din cele mai mari baze de date cu privire la declarații de avere și de interese (5,5 milioane de documente) și a finalizat peste 10.000 de dosare ce au vizat identificarea incidentelor de integritate survenite în cazul mai multor funcționari publici, parlamentari, membri ai Guvernului, șefi de instituții din administrația publică locală, etc.

UE, Consiliul Europei și atribuirea contractelor

Strategia pentru Prevenirea și Sancționarea Conflictelor de Interese, a Incompatibilităților și a Averilor Nejustificate 2016-2020, ce are la bază și recomandările exprimate în rapoartele GRECO (Grupul Statelor Împotriva Corupției – Organism al Consiliului Europei înființat în anul 1999, în vederea monitorizării nivelului de conformitate al statelor membre cu standardele anticorupție – n.a.) și MCV, are ca prim obiectiv specific „Prevenirea conflictului de interese în achizițiile publice.”

„Toate-s vechi și nouă toate” sau… nu chiar

În luna octombrie 2016 a fost promulgată Legea nr. 184/2016 privind instituirea unui mecanism de prevenire a conflictului de interese în procedura de atribuire a contractelor de achiziție publică. Potrivit acestei legi, în cadrul ANI, se va constitui un sistem informatic integrat pentru prevenirea și identificarea potențialelor conflicte de interese, ce se va denumi „Sistemul prevenție”.

Acest sistem va opera cu baze de date colectate prin formularele de integritate din SEAP și cu informațiile necesare gestionate, potrivit legii, de Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne și de Oficiul Național al Registrului Comerțului. Un prim element de noutate este reprezentat de faptul că verificarea se va face ex ante, din perspectiva situațiilor care pot genera conflicte de interese în cadrul procedurilor inițiate prin sistemul electronic de achiziții publice, astfel încât acestea să fie înlăturate fără a fi afectate respectivele proceduri. Mecanismul de verificare se va exercita de către inspectorii ANI prin activități specifice acestora și prin Sistemul prevenție ce va funcționa pe baza datelor înscrise în formularele de integritate, înregistrate în SEAP, cu ocazia derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică și prelucrate de inspectorii de integritate.

Un al doilea element de noutate îl reprezintă faptul că, în cadrul ANI, se va constitui o structură distinctă, în conformitate cu prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al ANI, ce va analiza informațiile cuprinse în Sistemul prevenție și va transmite avertismentele de integritate atunci când este cazul. Nu în ultimul rând, cel de-al treilea element de noutate constă în obligația fiecărei autorități contractante/entități de a desemna, prin act administrativ, una sau mai multe persoane responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate care vor face parte din documentația de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Tranzitorii și concluzii

Cu excepția a trei articole ce reglementează dispoziții de organizare administrativă, legea va intra în vigoare la opt luni de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României.

Mircea TEIS,
Avocat senior de drept penal în cadrul
Țuca Zbârcea & Asociații