Excepţie vor face concediile fără plată pentru formare profesională. În schimb, anumite concedii la care angajaţii au dreptul, printre care se numără şi cel medical, vor fi considerate perioade în care aceştia au lucrat. În plus, durata concediului medical nu va mai afecta durata concediului de odihnă. Dacă din motive justificate, salariatul nu poate efectua concediul de odihnă integral sau parţial, atunci, angajatorul este obligat să îi acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni, începând cu anul următor.RADOR